Vad ska hända med Tändsticksområdet? – Jönköpings läns museum
tegelvägg

Vad ska hända med Tändsticksområdet?

Publicerat: 19 maj, 2014

1971 lades tändstickstillverkningen ned i Jönköping, en industri med anor tillbaka till 1840-talet. Tändsticksområdet är präglat av industrins långa historia och merparten av bebyggelsen uppfördes redan under det sena 1800-talet och området var i stort sett fullbyggt på 1910-talet med några enstaka senare tillägg. Området är intakt och tillsammans med dess teknik- och industrihistoriska berättelser en viktig del av Jönköpings historia. Tändsticksindustrin och ”säkerhetständstickorna”  har historiskt sett varit det som satt Jönköping på kartan, inte bara i ett nationellt perspektiv utan har bidragit till att sprida stadens namn över hela världen.

Tändsticksområdet i Jönköping har varit i kommunens ägo sedan tillverkningen lades ned i början på 1970-talet. Initialt var tanken att riva för att bygga bostäder, men relativt snart förstod man områdets speciella karaktär och kulturhistoriska värde. Området pekas ut i kommunens kulturmiljöprogram i mitten på 1980-talet och klassas sedan även som riksintresse för kulturmiljövården av Riksantikvarieämbetet.

Området har sedan 1980-talet varit en plats för ett rikt och omväxlande föreningsliv. Tändsticksmuseet, Radiomuseet, Kulturhuset, secondhand och mindre butiker har funnits på området. Frågan om hur man utöver detta ska vitalisera området har diskuterats och behandlats. Beslutet att tillåta en byggentreprenör att uppföra ett höghushotell i direkt anslutning till området i öster ska ses mot denna bakgrund. Och så sent som 2011 fastställdes en affärsplan för området för åren 2012-2014.

I höstas presenterades en annan byggentreprenör planerna på att förtäta området med ett stort antal bostäder. Kommunen har gått vidare med förhandlingar och utreder frågan om försäljning.

Vad vill politikerna och vad vill Jönköpingsborna i frågan?

På tisdag kväll den 20 maj kl. 19 arrangeras en debatt i teaterbion. I panelen sitter representanter för tre av partierna, det är kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C), oppositionsrådet Elin Rydberg (S) och Thordis Samuelsson (V).

Utöver de politiska företrädarna finns också två sakkunniga med, det är Ingemar Thorsén, f.d. stadsarkitekt och Britt-Marie Börjesgård antikvarie länsmuseet.

Debatten leds av Johanna Linder, journalist.

Vad tycker du? Kom och lyssna och delta i debatten!

Britt-Marie Börejsgård.
Foto: Agneta Åsgrim Berlin

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.


Bilder