Prakt från ovan 1 – Jönköpings läns museum
målat valv

Prakt från ovan 1

Publicerat: 22 maj, 2014

Mäster Amund och takmålningar i Marbäcks kyrka

De äldsta delarna i Marbäcks kyrka, strax norr om Aneby, uppfördes under 1100-talets slut. Koret byggdes till under 1200-talet. Kalkmålningar fanns redan innan valven i kyrktaket slogs, under 1400-talets slut. I slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet tros de kalkmålningarna vi idag ser i takvalven ha utförts.
Målningarna har delats upp i rundlar i de olika valvkapporna, med motiv ur bibeln. Dessa rundlar bärs upp av olika figurer och omges också av blommor och annan växtlighet. I korvalvets rundlar avbildas evangelisterna, i mellersta långhusvalvet finns scener med skapelseberättelsen. I valvet över läktaren finns också skapelseberättelsen och delvis dold bakom orgeln – som ju kommit på plats i efterhand – avbildas Gud Fader som vilar efter sitt verk.

Stilmässigt hör målningarna till den typ av kalkmålningar som brukar tillskrivas Mäster Amund eller hans verkstad. Denne Mäster Amund signerade år 1494 långhusmålningarna i Södra Råda kyrka, Värmland, den unika medeltidskyrka som tragiskt nog brann ned till grunden 2001.

Amunds verkstad var troligen ganska stor, med tanke på det omfattande arbete som tillskrivits den, och fanns i Småland, Västergötland, Östergötland och Värmland. Hans måleri grundar sig dock på en ?östgötsk tradition?. Det finns dessvärre inte särskilt mycket att hämta om honom ur källorna.  Målningarna i Marbäcks kyrka kan vara utförda av flera mästare, men är troligen av Mäster Amunds verkstad. Men det fanns en krets av dekorationsmålare som arbetade i en lik­nande stil, och som kan ha varit verksamma i Jönköping, Vadstena, Skänninge eller Linköping. Vi kan alltså inte vara helt säkra på upphovet till målningarna i Marbäcks kyrkotak.

Åtgärder under åren
Redan på 1500-talet var man tvungen att göra reparationsarbeten i valven, eftersom dessa delvis rämnade med stora sprickor som följd. Sprickorna lagades och målades i. Mot slutet av 1600-talet kalkades dock samtliga målningar över. Först under renovering 1946?48 togs de överkalkade medeltida tak- och väggmålerierna fram igen, under ledning av konservator Bertil Bengtsson från Linköping.

Under hösten 2010 konserverades målningarna av Jönköpings läns museum. Bompartier (mellanrum mellan de olika putsskikten) injicerades med stabiliserande material, sprickor i putsen lagades i och ytorna rengjordes från det dryga halvseklets sot och smuts. Effekten blev slående. Nu berättar bilderna åter tydligt sin historia för oss från valven.

Ninni Ekre 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.


Bilder