Antikvariskt på hög nivå 4 - Kristine kyrkas fulländning – Jönköpings läns museum
ritning kyrka

Antikvariskt på hög nivå 4 – Kristine kyrkas fulländning

Publicerat: 16 maj, 2014

Något dåligt självförtroende hade han nog inte ? när arkitekten Helgo Zettervall presenterade sina ritningar till ombyggnad av Kristine kyrka i Jönköping 1874 kallade han sitt förslag ?utvidgning och fulländning?.

Jönköping hade bränts ner 1612 och en provisorisk kyrka av trä uppfördes inom kort, men detta får bara betraktas som en provisorisk lösning ? en stenkyrka skulle det vara och så blev det också. Uppförandet av Kristine kyrka påbörjades på Kristinadagen 1649 och fortsatte under flera decennier. År 1790 drabbades kyrkan och dess omgivning av en stadsbrand som ödelade det mesta i närheten. Vid återställandet av kyrkan fick den i stället en nyklassicistisk gestaltning efter arkitekten Thure Wennbergs ritningar.

Helgo Zettervall var verksam som arkitekt under 1800-talets andra hälft och hans ideologi var att en kyrkorestaurering inte nödvändigtvis skulle utgå ifrån hur kyrkobyggnaden sett ut ursprungligen, utan i stället så som den skulle kunnat ha sett ut om medeltidens byggmästare hade haft de möjligheter som Zettervall och hans samtid hade. Det som medeltida teknik och resurser inte förmådde kunde han nu ordna. I Jönköping blev resultatet att kyrkobyggnaden ? ursprungligen i barock och sedan i nyklassicism ? skulle omgestaltas till en höggotisk katedral. Tornet skulle bli ca 75 meter, ungefär lika högt som Sofiakyrkans torn som byggdes ett tiotal år senare.

Zettervalls vidlyftiga förslag visade sig vara dyrt ? mycket dyrt ? och genomfördes aldrig. Läs gärna mer om restaureringsprojektet i länsmuseets årsbok från 1995, Från kyrkans värld.

Anders Franzén

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie


Bilder