Under golvet – Jönköpings läns museum

Under golvet

Publicerat: 3 dec, 2012

Som antikvarie får man alltid vara beredd på överraskningar, ofta spännande och intressanta, men ibland några tråkiga. Frågan om värmeinstallationer i kyrkor har varit återkommande projekt de senaste åren. Ibland som sagt lite tråkigt, när det visar sig vara fukt- eller rötskador, ibland kan det vara problem med sentida material och metoder. Cuprinol och kreosot som ansågs vara toppen på 50-talet när det ströks på de nya golvbjälkarna visar sig idag orsaka dålig lukt och ohälsosamma emissioner.

Men ibland är det bara roliga överraskningar! Vintern 2008 installerades ett nytt vattenburet värmesystem i Linderås kyrka. Det gamla systemet var installerat 1931 och rören var till stor del dragna under kyrkorummets golv. När vi så lyfte på några av golvbrädorna i långhusets sidogångar fann vi inte bara gamla installationer utan också ett underliggande stengolv. Inte från den nuvarande kyrkan som stod klar 1793 utan från den tidigare medeltida stenkyrkan och dess under 1600-talets tillbyggda korsarmar. Huruvida det är ett faktiskt golv eller om det har utgjort ett undergolv kan diskuteras. Golvbjälkarna  i denna delen av byggnaden låg direkt på stenarna, ingen isolering eller trossning, men inte heller några fuktproblem.

stengolv

Teknikhistoriskt var även rördragningen från 1931 intressant då rören var isolerade med tvinnade rep av halm.

Man får vara beredd på det mesta, men det är inte alltid så här roliga fynd man gör!

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.