Kloakverk eller minnesplats? Historien om Västra reningsverket vid Talavid i Jönköping – Jönköpings läns museum

Kloakverk eller minnesplats? Historien om Västra reningsverket vid Talavid i Jönköping

Publicerat: 6 dec, 2012

Västra Reningsverket under uppförande 1940. Foto Tekniska kontoret Jönköpings kommun

Västra Reningsverket under uppförande 1940. Foto Tekniska kontoret Jönköpings kommun

I dagarna schaktas de sista spåren bort av Jönköpings Västra reningsverk. Det har ersatts med en ny och effektivare anläggning intill Talavidskolan. Det gamla verket har dessutom kommit i vägen för den nya trafikplats som håller på att anläggas i korsningen av Västra Storgatan och Juneleden.

När Västra reningsverket stod klart 1940 var det ett led i kampen mot den accelererande föroreningen av Vätterns vatten. Stadens kloakvatten pumpades rakt ut i Vättern ? man litade på utspädningseffekten! På 1920-talet slog vattenklosetter igenom på allvar i staden, och den sanitära situationen blev alltmer ohållbar. Vättern blev otjänlig för bad, och ett nytt friluftsbad fick anordnas 1929 vid Rocksjön. I slutet av 1930-talet byggdes därför reningsverk både på Väster och Öster. Det östra byggdes samman med den kloakpumpstation som uppförts redan 1928 vid ?Undergången?. Läget för Västra reningsverket var däremot kontroversiell och stadens byggnadschef Ragnar Lindqvist gjorde vad han kunde för att ett ?kloakverk? inte skulle bli störande. Stadsarkitekten Göran Pauli anlitades. Reningsverket byggdes i huvudsak underjordiskt. Maskin och manskapsbyggnaden fick en stram arkitektur i funktionalistisk stil med fasader i rött tegel och den mönstermurade skorstenen som accent. Bassänghallens tak anordnades som en terrass med kalkstenshällar och gräsmatta, och byggnadschefen Lindqvist föreställde sig att detta skulle bli en utsiktsplats för turister över Vättern och Talavidparken, ja han hade rentav planer på en liten konditorilokal i byggnaden för sommarservering på terrassen!

reningsverk

Det nyuppförda reningsverket vid Talavid år 1940. Arkitekt Göran Pauli. Byggnaden revs i november 2012. Foto Tekniska kontoret Jönköpings kommun

Junebäcken har historisk laddning. Det anses ju ha varit gränsbäck mellan Tveta och Mo härader och den plats där smålänningarna avlöstes av västgötarna i samband med sveakonungens eriksgata. Redan i Äldre Västgötalagen, som nedtecknades senast vid mitten av 1200-talet, omnämns Junebäck i samband med eriksgata. I början av 1900-talet var det historiska vattendraget inget annat är ett stinkande avloppsdike, och den i kulverterades 1936. Stadens hembygdsförening, Mäster Gudmunds Gille, tog upp striden för ett historiskt minnesmärke på platsen. En pristävlan utlystes och 1946 avtäcktes Junebäcksmonumentet, skapat av skulptören John Lundqvist.

Agneta Åsgrim-Berlin

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk