Torvströ och byggnadsminne – Jönköpings läns museum

Torvströ och byggnadsminne

Publicerat: 11 maj, 2012

Torvhantering på mossen 1908

Torvhantering på mossen 1908. Bilden tillhör Föreningen Ryttarens torvströfabrik.

På lördag den 12 maj invigs ett nytt byggnadsminne med beröring till Jönköpings län. Ryttarens torvströfabrik anlades 1906 av Nils Hartelius på Grimstorp, en av de större gårdarna i Sandhems socken i Mullsjö kommun. Fabrikbyggnaden ligger någon kilometer norr om gården i Yllestads socken i Falköpings kommun, längs med järnvägen. Byggnadsminnesförklaringen omfattar dock även några fastigheter i Mullsjö kommun.

Ryttarens torvströfabrik är en spännande industrimiljö med bevarad bebyggelse från tidigt 1900-tal. Med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder, sågverk, torvmossar och smalspårig järnväg för torvtransporten. Det bröts torv på mossen i 90 år och efter att verksamheten lades ned bildades Föreningen Ryttarens torvströfabrik med syfte att bevara fabriken. Ett väl utfört arbete som nu har belönats med en byggnadsminnesförklaring.

Föreningen inbjuder alla intresserade att delta, läs mera på deras hemsida om invigningen, hur du hittar dit och om om fabrikens historia.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.