Torben Grut har ritat mera än Stockholms stadion – Jönköpings läns museum

Torben Grut har ritat mera än Stockholms stadion

Publicerat: 30 jul, 2012

I år är det 100 år sedan Stockholms olympiad genomfördes. Stockholms Stadion uppfördes till evenemanget och är kanske, vid sidan om Solliden på Öland, det byggnadsverk som främst förknippas med arkitekten Torben Grut (1871-1945). Samma år uppfördes och invigdes också Stengårdshults kyrka.

kyrkaStengårdshults kyrka är särpräglad och unik i sitt slag bland länets kyrkobyggnader. Torben Grut var från 1906 knuten som arkitekt utom stat till Överintendetämbetet, den myndighet som vid tiden granskade och lämnade förlag till nya kyrkobyggnader. Den gamla kyrkan i Stengårdshult hade brunnit och 1908 gick uppdraget till Grut att ta fram ett förslag till en ny kyrka. Gruts träkyrka är en smäcker basilika med drag av både jugendstil och klassiscism.

Interiört är kyrkan öppen upp till taknocken med synligt fackverk, vilket var vanligt i de nationalromantiska kyrkorna från samma tid. Stengårdshults kyrka avviker dock genom sin ursprungligt strama klassiska färgsättning som återskapades vid den senaste restaureringen 2005. Kyrkans interiör är hållen i en vit och grå färgskala med en svagt gulröd ton i de putsade väggfälten och med dekorativa förgyllda detaljer ger den ett sparsmakat helhetsintryck.

Att Stengårdshults kyrka dessutom ligger bedövande vackert på en höjd med utsikt över Stengårdshultsjön gör den till ett fint utflyktsmål så här i semestertider!

Om du vill veta mera om Torben Gruts arbeten i Jönköpings län, läs Agneta Åsgrim-Berlins artikel i vår bok ”Visioner och vardagsarkitektur. Byggnadskonst i Jönköpings län under 1900-talet”.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.