Njudungskyrkorna - värda en omväg! – Jönköpings läns museum

Njudungskyrkorna – värda en omväg!

Publicerat: 23 jul, 2012

I Njudung, i trakten runt Vetlanda och Sävsjö finns flera fina medeltida kyrkor, så kallade Njudungskyrkor. Det som kännetecknar en Njudungskyrka är byggnadstypen med långhus, kor och absid. Lannaskede gamla kyrka norr om Landsbro är ett anslående exempel.

Skiss Robin Gullbrandsson.

Uppbyggnaden med långhus, kor och absid kännetecknar de så kallade Njudungskyrkorna. Skiss Robin Gullbrandsson.

Kyrkan i Lannaskede, har interiört fått behålla sin medeltida form med en trång passage mellan långhuset och koret. I flertalet kyrkor har triumfbågen, som valvet mellan långhus och kor kallas, vidgats i senare tid på grund av ändrade kyrkoritualer efter reformationen.

I koret finns rester av romanska bildsviter och långhuset har målningar och inredning från 1600-talet och tidigt 1700-tal.

Sydfasaden med baldakinportalen och den målade renässansbården efter avslutad restaurering och konservering.

Utvändigt är kyrkan prydd med en målad renässansdekor i rött med tofsar och målade hörnkedjor. Baldakinportalen av sandsten på sydfasaden rekonstruerades vid restaureringen 1938. Kyrkan hade då stått som ödekyrka sedan den nya kyrkan, gemensam för Lannaskede och Myresjö församlingar stod klar 1876. År 2009 genomfördes en fasadrestaurering, samt konservering av dekormåleriet och stenportalen. I vapenhuset finns dessutom en tidigmedeltida gravkista en så kallad Eskilstunakista med ristade kors, runor och djurornamentik, vilket daterar dem till 1000-talet. För att nämna något om denna intressanta kyrka.Om det inte är på hemmaplan så är verkligen Lannaskede gamla kyrka värd en omväg!

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.