2-tradkulisser-600 – Jönköpings läns museum

2-tradkulisser-600

Publicerat: 27 nov, 2017

Målade trädkulisser. Bladet är målade i gröna färger.

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk