Stadsparksvallen: Sveriges Anfield - "You'll never walk alone" – Jönköpings läns museum

Stadsparksvallen: Sveriges Anfield – ”You’ll never walk alone”

Publicerat: 16 maj, 2018

Inom kulturvården är idrottsrelaterade kulturarv en minoritet trots en stark svensk idrottskultur. Vad har Stadsparksvallen i Jönköping för värden? När anlades Stadsparksvallen? Vad kommer att hända med den?

Kort historik

Redan från början var det planerat i Jönköpings stadspark att upprätta en lekplats för barn och vuxna. År 1896 anordnades den första friidrottstävlingen på denna platsen. Idrottsrörelsen växte sig större och ledde 1901 till att lekplatsen iordningställdes till en organiserad idrottsplats.
År 1920 ramades idrottsplatsen in med staket och en tjusig entréportal mitt emot Alphyddan. Fick man ingen biljett kunde man ta del av aktiviteten från ”Hallbyläktaren”.
Idrotten som folkrörelse blev större och större vilket gjorde att modernisering och utvidgning av idrottsplatsen skedde med jämna mellanrum. Idrottsplatsen återinvigdes den 4 september 1927 och det var även efter denna renovering som Stadsparksvallen fick sitt namn.
I samma renovering anlades en ny större läktare som sedan dess benämns huvudläktare. Som arkitekt valdes Oskar Öberg som bland annat ritat Fågelmuseet i Stadsparken 1914. Tyvärr finns inte mycket kvar av Oskar Öbergs byggnationer på Stadsparksvallen.
Sedan moderniseringen av idrottsplatsen 1910 har sportaktiviteter både på sommar- och vinterhalvåret bedrivits men framförallt fotboll och friidrott. I början av 1980-talet togs löpbanan bort och sedan dess har Stadsparksvallen enbart använts till att spela fotboll på. I samma ombyggnation av idrottsplatsen gjordes även huvudläktarens tak om och fick då sitt nutida utseende med limträbågar och betongbalkar.

Läktarna och iögonfallande limträbågar

Stadsparksvallen består av fyra läktare. En gemensam nämnare för läktarna är den typiska gradängformade konstruktion som också är förekommande i teatrar. Sydfasaden på huvudläktaren har lockpanel i röd målad kulör och liggande panel i vit målad kulör. Taket är ett vågformat trätak i vit kulör med limträbågar på betongbalkar. På baksidan längs med limträbågen finns enluftsfönster i vit kulör som skiljs åt av grov mittpost.
Läktaren mittemot består av en stålkonstruktion fri från fasad förutom i övre delen där ”vägg” möter tak. Väggpartiets träpanel är målad med röd kulör och taket är av korrugerad plåt. Anmärkningsvärt är den underliggande stålbalken från taket som närmast kan liknas med en brokonstruktion.
De två läktarna vid kortsidorna är till för hemma- och bortaklackar. Läktarna består av en öppen stålkonstruktion såsom ovannämnda läktare. Det som skiljer dem åt är att läktaren för J-Södras supportar har tak i korrugerad plåt medan läktaren för bortasupportrar inte har tak. Istället för banderollen och bengaler, ta paraplyet istället!
Entrén till hemmasupportranas ståläktare utmärker sig som portal i grön och gul kulör med plåttak. I samband med entréportalen följer ett trästaket i samma gröna kulör.

Vad gör Stadsparksvallen unik?

Redan 1902 konstaterade Victor Balck som anses ha varit en viktig talesperson för idrottsrörelsen att platsen har naturskönhet som sällan skådats bland arenor. Från Hallbyberget får besökare en magnifik vy över Stadsparksvallen och Jönköping. Att Stadsparksvallen kontinuerligt använts till idrottsaktiviteter i närmare 130 år är enastående, inte bara för fotbollsentusiasten i nutid utan också för idrottspionjärer i Jönköping med omnejd. Det vackra böljande taket med limträbågar på huvudläktaren samt entréportalen gör att det finns fysiska kulturhistoriska värden. Stadsparksvallen betydelse i Stadsparken tillsammans med Fågelmuseet, Friluftsmuseet, Arboretet och stenmonument utgör en harmonisk symbios mellan värdefulla materiella- och immateriella kulturmiljöer. Dessa olika tidslager i Stadsparken gör denna plats unik!

Problem på horisonten

Det pågår diskussioner om att bygga ut Stadsparksvallen till en ny, mer ändamålsenlig arena för spel i högre serier. Det kan finnas många frågor om vad detta skulle kunna få för konsekvenser för Stadsparken. Drar det ytterligare besökare till området? Påverkas utsikten från exempelvis Bäckaby kyrkplats över staden? Kommer det att ske intrång i arboretets trädsamling? Vilka är förutsättningarna för logistik och parkering? Har den nuvarande arenan några kulturhistoriska värden i sig? Vad kommer att hända med Stadsparksvallen om en ny arena byggs på annan plats? Vad får den för funktion iså fall?
Det råder ingen tvekan om att Stadsparksvallen bortgång sannerligen skulle lämna ett tomrum i stadsrummet och i landskapet, men även i lokala supportrars hjärtan.

Lukas Jonsson
Gästbloggande praktikant (Kulturvård, Göteborgs Universitet)

Folk framför portalen till Stadsparksvallen.

Entréportalen och folksamling inför match. Undrar vilka som har biljetter?

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Personer som sitter i ett träd. Hallbyläktaren, när man inte fick tag i biljett såg man lika bra härifrån.
Byggnadsarbeten vid läktare. Renovering av huvudläktaren. I bakgrunden syns staket och Bäckaby kyrka.
Baksida av läktare. Huvudläktarens Baksida. Lägg märke till limträbågarna och de stora fönstren.
Gammal bild över parlen och staden. Bild tagen från höjden där Bäckaby kyrka låg. Lägg märke till Alphyddan och Jönköping stad i bakgrunden.
Vägen upp till Stadsparken. Vägen upp till Stadspark en och stadsparksvallen. Tur att vi slipper detta vägunderlag när det är stora folksamlingar!