Textplatta med texten Bröderna Flink granitstenhuggeri

Gravstenar med signatur

Publicerat: 28 feb, 2018

När du köper en vara är den nästan alltid tydligt märkt med tillverkarens logotyp. På samma sätt kunde även en gravsten märkas för hundra år sedan. Detta är särskilt intressant eftersom du på så sätt kan se inom vilken räckvidd ett gravstensföretag levererade sina produkter.

Om man förenklar mycket kan man säga att avståndet mellan producent och konsument ökat successivt de senaste århundradena. Om lantbrukarfamiljen skulle lägga ett tak på sin stuga för 200 år sedan hämtade man björknäver och grästorvor på den egna marken. Hundra år senare köpte man kanske takpannorna från ett tegelbruk i grannsocken. I dag använder vi kanske takplåt som tillverkats någonstans i Europa.

Från bräda till gravsten

Samma förhållanden gällde i hög grad även för gravvårdarna på våra kyrkogårdar. Detta märker vi på länsmuseet när vi genomför kyrkogårdsinventeringar. Gravvårdar av trä var den vanligaste varianten i äldre tid och dessa tillverkades naturligtvis lokalt, kanske hemma i byn. I slutet av 1800-talet blev gravstenar allt vanligare och många kunde beställas via stenindustrins produktkataloger. På kyrkogårdarna i exempelvis Anderstorp och Åsenhöga i Gnosjötrakten är flera stenar märkta med gjutjärnsplattor med texten C.A. Nystrand & Son stenhuggeri i Jönköping.

Regional gravstenstillverkning

Men gravstenar kunde levereras längre. När skeppsbyggandet i Västervik fick det kärvt uppstod i stället stenindustrier under 1880- och 90-talen. Ett sådant företag var AB Bröderna Flinks granitstenhuggeri och ett annat var Västerviks granitindustri J. Schannong. På kyrkogården i Anderstorp, men också i Hjärtlanda söder om Sävsjö står gravstenar med gjutjärnsplattor av denna typ. Men beställda gravstenar transporterades inte bara tiotals mil, som i de här exemplen. Vårdar levererade från Västerviks granitindustri finns åtminstone så långt upp i landet som på Österjörns kyrkogård och Lövångers nya kyrkogård i trakterna av Skellefteå ? nästan 100 mil norr om Västervik!

Text: Anders Franzén

Foto: Anders Franzén, Robin Gullbrandsson

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie


Bilder

Sida ur gravstenskatalog. Uppslag från gravstenskatalog utgiven av Västerviks granitindustri J. Schannong.
Gravsten märkt C A Nystrand Denna gravsten på Anderstorps kyrkogård är av kalksten och tillverkad på 1910-talet av C. A. Nystrand & Son Stenhuggeri, Jönköping.
Gravsten märkt Västerviks granitindustri. På Hjärtlanda kyrkogård står ett par gravvårdar som är märkta Västerviks Granitindustri J. Schannong.