Rapporttider – Jönköpings läns museum

Rapporttider

Publicerat: 8 mar, 2012

Under vinterhalvåret har vi normalt lite mindre arbete i fält, vilket ger tid till rapportskrivande. Projekt ska summeras och sammanställas, stora som små. Kan gälla tio timmars arbete eller arbete under tio år. Ett långt och spännande projekt som länsmuseet har följt som antikvariskt medverkande sedan 1999 är restaureringen av en äldre manbyggnad i Malmbäcks socken. En tvillingstuga som har återfått mycket av sin forna prakt. En intressant resa, där vi från början inte hade förstått hur många lager kulturhistoria byggnaden innehöll.

Jag kommer att ge några inblickar framöver.

En tvillingsstuga kan förenklat beskivas som två sammanbyggda och spegelvända enkelstugor. Ibland har det funnits förbindelser, dörröppningar, mellan de två bostadsenheterna och ibland var de två delarna helt åtskilda. Idag är flertalet omgjorda till enfamiljsboende och känns exteriört igen på att de är längre än en normal parstuga.

Tvillingstugan Linneryd

Byggnaden efter slutförd restaurering.

Att den aktuella byggnaden var en tvillingsstuga började vi förstå då fastighetsägaren hittade två spiskomplex i det stora köket. Omkring 1900 byggdes huset om för ett hushåll, mellanväggen mellan de två köken revs och det ena spiskomplexet byggdes in och doldes bakom ett skafferi. Även hallarna lades samman, där fanns inga synliga spår efter att det hade varit två skilda enheter. Och som kronan på verket uppfördes en centralt placerad veranda med snickarglädje. Det enda, förutom längden, som skvallrade om att det nog trots allt var en tvillingstuga, var de två bevarade kamrarna på övervåningen. Samt ett gammalt fotografi där de båda köksdörrarna kan anas.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.