Prakt från ovan 3 – Jönköpings läns museum
takmålning

Prakt från ovan 3

Publicerat: 2 jun, 2014

Edvard Orm och takmålningarna i Hakarps kyrka
Hakarps nuvarande kyrkobyggnad är en korskyrka uppförd i natursten, med spånklädda tak. Den invigdes 1694. På samma plats låg tidigare en medeltida kyrkobyggnad, troligen från slutet av 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Vid nybyggnationen återanvändes den medeltida timmerstommen och delar av det medeltida timret finner vi i torn-, tak- och golvkonstruktion. År 1747 byggdes en fristående klockstapel, eftersom belastningen i kyrkans lanternin blev för stor. Det finns tre klockor i stapeln, två av dem är medeltida.

De rika målningarna i taket, som pryder hela takytan såväl i korsmitten som i korsarmarna, är utförda av ?conterfejare? Edvard Orm 1729. Motiven, som är fantasifullt och dekorativt utförda, är olika i de olika fälten: norra korsarmen framställer Skapelseberättelsen och Frestelsen vid kunskapens träd. Östra korsarmen (över koret) framställer Försoningen, södra korsarmen en ljungande Helvetesskildring. Över läktaren, numera delvis dold av orgeln, ser vi Uppståndelsen. I den skildringen kan man också skymta Hakarps gamla kyrka likväl som den nya. I korsmitten, som höjer sig någon halvmeter över korsarmstaken, avbildas Yttersta Domen. Målningarna är utförda i limfärg utom i korsmitten, där den runda plafonden med Kristus som domare är målad med den dyrare oljefärgen.

Edvard Orm föddes runt 1670. Det finns inte mycket dokumenterat om honom före 1714, då han fick burskap (tillstånd att, som mästare, utöva ett yrke inom en stad) i Jönköping. Efter 8 år i Jönköping flyttade han till Västervik och senare till Öland, till den gård i Algutsrums socken som han bodde i till sin död 1735. Det tidigaste kyrkomåleriet av Orms hand är dock så tidigt som 1699, i öländska Runsten, där han dekorerade predikstolen, och 1702 gjorde han ett liknande arbete i Gårdby kyrka, också den på Öland. Men de mest betydande kyrkomålningarna utförde han under sin tid i Jönköping: takmålningar i Gränna kyrka 1719 (dessvärre förstörda i en brand 1889) och Hakarps kyrka 1729. Han är också konstnären bakom den stora målningen Korsfästelsen i Kristine kyrka i Jönköping. Utöver kyrkomåleriet var Edvard Orm en efterfrågad porträttmålare, som skickligt uttryckte de olika personernas karaktärer i avbildningarna. Framför allt var det präster, i många fall även deras hustrur, men också högreståndspersoner och andra som hade råd. I vårt län finns t ex porträtten på prostparet Torpensis i Forsheda kyrka.

Åtgärder under åren
Hakarps kyrka har genomgått flera restaureringar. I ?modern? tid har takmålningarna konserverats 1925 under ledning av G Pauli, 1944 och 1971-72  av konservator Sven Wahlgren, Jönköping, samt 1994 av Jönköpings läns museum. Ytterligare en konserveringsinsats gjordes 2012 av konservator T Peteus, Göteborg. De många insatserna tyder på viss återkommande problematik. Åtgärderna har syftat till att fästa löst sittande färg i Edvard Orms mäktiga bildberättelse så att vi kan uppleva den i ytterligare många år.

Ninni Ekre

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.


Bilder