Prakt från ovan 4 – Jönköpings läns museum
Detalj av takmålning.

Prakt från ovan 4

Publicerat: 5 jun, 2014

Yngve Lundströms takmålningar i Bäckseda kyrka

På långfredagen 1915 eldhärjades Bäckeda kyrka utanför Vetlanda, en kyrka med anor från 1200-talet, och all inredning gick förlorad. Kvar stod de sotiga murarna. Åren 1917-18 byggdes den nuvarande kyrkan upp, med de gamla murarna som bas och med en strävan att efterlikna den tidigare byggnaden i färg och form. Ett klocktorn i västra delen byggdes också till. Ombyggnationen leddes av firma G Pettersson från Vetlanda medan Otar Hökerberg, arkitekt från Stockholm, ansvarade för interiören.
Även kyrkorummets platta trätak strävade man att återskapa i en äldre stil. Det är målat i limfärg och dekoren i både kor och långhus utgörs av indelade fält med stjärnformer, kurbitsmålningar och annan växtornamentik. En del fält är även smyckade med bladkrans med blomrosett i mitten. Takdekoren utfördes av Yngve Lundström, som också gjorde detaljutsmyckningar på predikstol och altare.

Yngve Lundström var bildkonstnär och konsthantverkare, född i Göteborg 1885. Som 20-årig konstnärsstudent gick han på Valands konstskola med Carl Vilhelmsson som lärare. Som många andra konstnärer sökte han sig senare till Stockholm, men hade uppdrag i stort sett över hela Sverige. Dekorativa måleriarbeten av hans hand återfinns i både profana och kyrkliga miljöer. I över 150 kyrkor runt om i landet finns målningar av honom. Han var dessutom mycket skicklig i glasmålningskonst. I Bredestads kyrka, Aneby, finns t ex ett av hans många korfönster med glasmålning.

Förutom de mera monumentala uppdragen ägnade sig Yngve Lundström även åt design av t ex bruksföremål och tapeter.

Åtgärder under åren
Renovering och ommålning av kyrkan gjordes år 1975. Då gjordes dock ingenting med takmålningen, som sannolikt inte har åtgärdats alls sen den tillkom. Vid flera tillfällen har skador i form av lösa färgflagor och fuktrinningar uppmärksammats. Förhoppningsvis kommer en insats att göras inom snar framtid.

Ninni Ekre

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.


Bilder

Detalj av takmålning. Detalj av takmålning. De ljusa partierna, eller fläckarna, visar färgbortfall.
Dekorativt måleri i Bäckseda kyrka Dekorativt måleri i Bäckseda kyrka