Nässjö skogskapell - Sven Ivar Linds 50-åriga mästerverk – Jönköpings läns museum

Nässjö skogskapell – Sven Ivar Linds 50-åriga mästerverk

Publicerat: 19 okt, 2012

skogskapelletAllahelgonahelgen 1962 invigdes det nya kapellet till krematoriet i Nässjö. Byggnaden hade tillkommit efter en inbjuden tävling 1956. Prisnämnden menade att det vinnande förslaget hade med sin logiska och vackra utformning kring kistans väg mellan de olika stationerna tagit ett starkare grepp om uppgiftens kärna än de öviga och att dess konstnärliga halt och koncentrerade planlösning står på en hög nivå. Vid brytandet av namnsedlarna kunde man konstatera att det vinnande förslaget ”Vägskäl” var ritat av arkitekt SAR professor Sven Ivar Lind, Stockholm, medarbetare var arkitekt SAR Axel Kandell och arkitekt SIR John Kandell.

Sven Ivar Lind (1902-1980) är kanske framförallt känd och vördad bland kollegor, han var verksam som lärare vid KTH och sedemera professor vid den högre utbildningen arkitekturskolan vid Konstakademien. Han började sin bana på Gunnar Asplunds kontor och fick sedan, även om han då hade startat egen verksamhet, gå in och fullfölja arbetet med krematorierna i Göteborg och Skövde efter Asplunds död. Han kunskap inom området gjorde att han fick  ett flertal uppdrag att gestalta just krematorier och begravningsplatser. Krematoriet i Nässjö betraktas som ett av Sven Ivar Linds främsta verk och är en av de moderna kyrkbyggnader uppförda efter 1940 som skyddas enligt särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet. Byggnaden består av flera till varandra adderade byggnadskroppar, med kapellet, cermonisalen, som den centrala högre mittpunkten med sitt sadeltak och med vapenhus, bisättningsrum och serviceytor i en krans av lägre byggnader med platta tak i omedelbar anslutning. Byggnaderna är utförda med grund och bjälklag av betong, utvändig sockelbeklädnad av granit från Hunnebostrand och väggar ovan mark är murade i Hälsingborgstegel.

Sven Ivar Lind var en humanistiskt sinnad tekniker som ägnade lika stor vikt åt delarna som åt helheten, vilket också märks i hans arkitektur. Omsorgen om det till synes enkla, materialhantering, mötet mellan materialen, rumsbildningar och förhållandet till den omgivande naturen, gör att byggnaden andas förfining och omtanke.

Altartavla i textil

Den textila ?altartavlan? är komponerad av Alf Munthe och utförd på Lekattagårdens verkstad under ledning av Greta Gahn. (Stegen framme i koret tillhör som ni förstår inte den normala inredningen, men när vi antikvarier är på plats är det oftast arbeten på gång..)

I anslutning till jubileet kommer byggnaden att visas, på tisdag den 23 oktober kl 18.00 berättar antikvare Britt-Marie Börjesgård om Sven Ivar Lind, om kapellkrematoriet i Nässjö och även om de senare tilläggen, föranledda av ändrade krav på rökgasrening och logistik vid kistleveranser och tankarna kring anpassning. VÄLKOMNA!

De mera praktiska delarna av kapell- krematorieverksamheten visas vid två senare tillfällen, den 30/10 och den 8/11, då kl. 18.30.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.