Medeltida plockepinn på Hakarps kyrkvind – Jönköpings läns museum

Medeltida plockepinn på Hakarps kyrkvind

Publicerat: 7 jan, 2013

Stolpe i N för torn, nr 2 fr Ö, återanvänt väggtimmer med måleri (1) Väggtimmer med målningar av mäster Amund återanvända 1694 som stolpar till tornet över Hakarps kyrka.

Kyrkvindar brukar vara spännande platser där församlingarna genom seklerna lagt undan sådant som inte haft någon funktion längre men som man av ekonomiskt sinnelag eller känslomässiga skäl inte velat slänga. Vissa vindar är för den historiskt intresserade mer fascinerande än andra. En sådan är vinden över stenkyrkan i Hakarp från 1694. När dagens kyrka uppfördes återanvändes förståndigt nog stora delar av den föregående medeltida timmerkyrkan. Det som inte hamnade i golvet (se tidigare blogginlägg) användes för att resa taket och tornet.

I samband med fynden av två stavkyrkoplank med mera vid senaste restaureringen klättrade undertecknad och tre killar från Traditionsbärarna (Bengt Bygdén, Daniel Eriksson och Mattias Hallgren) upp på vinden. De har varit involverade i återuppförandet av den nedbrända medeltida timmerkyrkan i Södra Råda från tidigt 1300-tal. Tidigt kunde de konstatera att det återanvända trävirket i tak- och tornkonstruktion besitter en stor kunskapspotential för förståelsen av medeltida träkyrkobyggande. Här finns flera konstruktionsdelar som är åtkomliga på ett helt annat sätt än i landets tiotal bevarade timmerkyrkor från medeltiden. Betydande delar av en medeltida timmerkyrka som byggsats med andra ord!

Bindbjälke i norr för torn, återanvänt väggtimmer med måleri (4)Väggtimmer med fragmentariska målningar och laxknut med dymling. Sistnämnda ett originellt drag i medeltida timmerkyrkor.

Undertak i söder med äldre målade innertaksbrädor (2)

Bemålad innertaksbräda, nu som undertak.

I december gjordes en första kartläggning av det medeltida virket på vinden och förhoppningen är att det blir en fortsättning med noggrann dokumentation och provtagningar för dendrokronologisk analys. Kanske det i slutänden går att få klarhet inte bara i hur Hakarps medeltida kyrka såg ut, utan även i hur det gick till när man byggde kyrkor i trä på den tiden. Det finns såväl väggtimmer med rester av senmedeltida målningar, varav ett par med delar av fönsteröppningar och en förmodad dörrpost. I några fall tycks hela timmerlängder finnas på plats med laxknut i änden. Det finns också delar av äldre takstolar. Hakarps kyrka har många hemligheter kvar att avslöja!

Hanbjälkar av återanvända högben i öster (1)Återanvända högben i dagens takstolar.

156Inventering pågår…

Robin Gullbrandsson

Läs rapporten om stavkyrkofyndet: Rapport 2012-18 Hakarps kyrka golv Lågupplöst webb

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk