Målarmästare Månsson trollade med färg och illusion – Jönköpings läns museum

Målarmästare Månsson trollade med färg och illusion

Publicerat: 2 jul, 2018

Ljus och fräscht – så vill de flesta inreda sina hem i dag, men trender kommer och går. För 150 år sedan var inredningsidealen helt andra. En av dem som skapade interiörer fyllda med färg och illusion var målarmästare Ola Månsson i Jönköping. I dag är han ganska bortglömd, men då var han en ledande yrkesman inom måleri i regionen. Här presenteras några exempel som visar hans och dåtidens ideal.

Interiörbild av stor spegelsal.

Ola Månsson – kyrkböckerna anger det lite mer icke-skånska formen Olof – var ursprungligen skåning och som så många andra målarynglingar företog han studier och praktik i Tyskland. Omkring 30 år gammal kom han till Jönköping 1862. Där hade han fått uppdraget att utföra dekorationsmålningar i det nyuppförda Stora hotellet. Detta var både ett stort och prestigefullt arbete och han etablerade sig härmed i staden.

Ungefär samtidigt med arbetena på Stora hotellet genomfördes också reparationer på Göta hovrätt vid Hovrättstorget. Flertalet rum målades om, bland annat trapphallen och den stora plenisalen. Kraftfulla färger och effektfulla marmoreringar moderniserade domstolsbyggnadens interiör, under Månssons ledning.

Månsson fick också stora uppdrag på landsbygden. När Almesåkra kyrka uppfördes i slutet av 1860-talet fick hela kyrkointeriören dekorationsmålningar utförda av Månsson. Många andra kyrkor försågs också med marmorerade väggar och illusionsmålade tak, men Almesåkra kyrka är en av få där dessa är bevarade i dag.

När länsresidenset vid Rådhusparken i Jönköping uppförde 1884-86 ansvarade Ola Månsson för det invändiga måleriet. När lokaltidningen skulle recensera bygget slogs man av att de över allt förhärskande kulörerna var brunt och grått. Intrycket upplevdes som lite enformigt, men passande för en officiell byggnad. Vid den invändiga restaureringen av residenset 1999 medverkade länsmuseets antikvarier och konservatorer i arbetet med att ta fram det ursprungliga måleriet i flera representationsrum. I dag kan man således uppleva Ola Månssons målerier i trapphus och hallar.

Ola Månsson avled i Jönköping 1905.

Anders Franzén

Läs vidare:
Ericsson, Per (2002). Ett läroskrå och konstgille som kan fägna och förnöja. Jönköpings målare, bildhuggare och tapetmakare under fem sekler.
Franzén, Anders (2016). Göta hovrätt – rättvisans hemvist under fyra sekel.
Åsgrim Berlin, Agneta (2002). Länsresidenset i Jönköping, ombyggnad och restaurering av representationsvåningen. Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 2002:3.

Bilder

Trappa med marmorerade väggar. Trapphuset i Göta Hovrätt med Månssons marmoreringar.
Sammanträdessal med väggmålningar. Plenisalen i Göta hovrätt med dekorationsmålerier.
Kyrkorim med marmorerade väggar. Almesåkra kyrka med dekorationsmålningar från slutet av 1860-talet.
Hall i länsresidenser med väggmålningar i brunt. Trapphallen i länsresidenset har dekorationsmålningar som återställts av konservatorer i sen tid.