Höga hus men lågt i tak? – Jönköpings läns museum

Höga hus men lågt i tak?

Publicerat: 19 jun, 2013

VSTRA-~2

Kulturmiljön får i den dagliga debatten ofta tyvärr ett tillmäle om att vara en hämsko på utveckling och framtidsplaner. Men det behöver inte vara så. Kulturmiljön i form av äldre hus och strukturer är ofta en tillgång om man väljer att se möjligheterna.

På DIs debattsidor har höghusromantiker och byggbranschen gjort gemensam sak och går till storms mot riksintressena som ju är en form av statligt skydd.

Men de står inte oemotsagda, riksantikvarie Lars Amréus ger sig in debatten och menar att diskussionen behöver fördjupas och frågorna kring stadsutvecklig problematisera för att inte slänga ut barnet med badvattnet. Hur kan man tillfoga nytt till det gamla utan att förlora staden själ?

Läs här vad han skriver.

Det här är inte en fråga som bara gäller storstäderna utan är aktuell i vår närmiljö. Alla städer vill framstå som expansiva och framtidsinriktade. Men verkligen är inte så endimensionell att allt nytt är bra. Livsmiljö, hållbart byggande, trivsel och identifikation är också viktiga aspekter för att staden ska vara en attraktiv miljö att leva i.

Britt-Marie Börjesgård

Här är några andra länkar avseende aktuell stadsbyggnadsdebatt och kulturmiljöfrågorna.

Slussen Stockholm

Valhallabadet Göteborg

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.