Det ljusnar i Säby kyrka – Jönköpings läns museum
arbetsbild

Det ljusnar i Säby kyrka

Publicerat: 3 sep, 2013

Konservatorerna har nu intagit kyrkan i Säby utanför Tranås för en omfattande restaurering som kommer att pågå under hela hösten. Både valvmålningar och inventarier kommer att rengöras och konserveras. Först framåt advent är arbetena klara och församlingen får åter ta sin fina kyrka i bruk.

Kyrkans äldsta delar är troligtvis från 1100-talet, och på 1400-talet förlängde och breddade man kyrkan för att få plats för en växande församling och man lät mura fyra stora valv som målades med en rik bildvärld. Därefter har kyrkan byggts ut ytterligare två gånger och i mitten av 1700-talet byggdes dessutom två gravkor på södra sidan. I det ena av dem, det Wrangelska gravkoret, har tak och väggar rengjorts och restaurerats under veckan som gått. Senast det Wrangelsaka gravkoret gjordes i ordning var för 40 år sedan och då dammades väggarna lite lätt.

Ännu så länge byggs det ställning i långhus och kor för att nå upp till valven där och vi ser fram mot kommande vecka då vi börjar jobba med kormålningarna!

Gunnel Rosenquist

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Gunnel Rosenquist

Konservator