Byggnaden som kunskapskälla – Jönköpings läns museum

Byggnaden som kunskapskälla

Publicerat: 1 feb, 2012

Gunnar Alemviks avhandling

Gunnar Almeviks avhandling

Igår var vi på disputation i Mariestad. Gunnar Almevik, verksamhetsledare för Hantverkslaboratoriet, lade fram sin avhandling Byggnaden som kunskapskälla. Avhandlingen är en metodstudie i byggnadshistorisk undersökning, där han granskar en byggnad, kultureservatet Örnanäs i nordöstra Skåne, utifrån tre olika perspektiv: byggnaden i sig, skriftliga källor och brukaren. Avhandlingen är inte bara en teoretisk diskussion utan också en detaljerad praktisk handbok i metoderna då han presenterar metod och resultat väldigt ingående. Han använder begreppet ”forensiskt perspektiv”  vilket medvetet för tankarna till en brottsplats och den noggranna analys av spår och bevis som vi kanske mera förknippar med amerikanska TV-serier. Men i detta fallet handlar det om yxhugg, ramsåg och hyvelspår. Denna noggrannhet och de rikliga beskrivande illustrationerna gör att avhandlingen kommer att ha möjlighet att få ett liv och en betydelse även utanför den akademiska världen.

Har vi byggnadsvårdare fått en ny bibel vad gäller agrarbebyggelse vid sidan av Sigurd Erixons klassiska verk från 1940-talet Sveriges bebyggelse?

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.