Kyrkobeskrivningar sökbara på nätet – Jönköpings läns museum

Kyrkobeskrivningar sökbara på nätet

Publicerat: 27 jan, 2012
Norra Solberga gamla kyrka

Norra Solberga gamla kyrka. Foto: Jonas Haas, JLM.

Kyrkorna är en viktig den av länets kulturarv. Länsmuseet medverkade 2004-2007 i en inventering av de kyrkor och kyrkogårdar i Linköpings stift som tillhör vårt län. Det gäller samtliga socknar i Eksjö, Aneby och Tranås kommuner samt enstaka i Nässjö kommun. Syftet var att beskriva de kulturhistoriska värdena och vad som är karaktäristiskt och skyddsvärt i respektive kyrka. Alla kyrkor med lagskydd enligt kulturminneslagen, dvs äldre än 1940 besöktes.

Samliga rapporterna finns nu tillgängliga och sökbara via nätet i en databas på Linköpings universitet.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.