Arkitektur i Habo – Jönköpings läns museum

Arkitektur i Habo

Publicerat: 18 apr, 2012

Det är spännande att förbereda sig inför kommande stadsvandringar. På varje plats finns det alltid arkitektoniska godbitar att upptäcka och att försöka förmedla. Det kan var fina byggnadsdetaljer så som välbevarade originalportar, huggen dekorornamentik och tidstypiska material eller kanske struktur och stadsplanefrågor, arkitektur- och stilhistoria. Intressanta byggnader från olika tider. Och inte minst att få deltagarna att se med nya ögon på sin stad eller samhälle där man bor.

I anslutning till vår satsning på 1900-talets arkitektur har vi genomfört vandringar i länets samtliga kommuner, ibland med olika tema och ibland även för särskilda målgrupper så som byggnadsnämnder och tjänstemän. Habo kommun blir den sista i raden i samband med att utställningen ”Ritat” och byggt” visas där nu i april.

Utmärkande för tätorten  Habo är att där finns många arkitektoniskt fina och välbevarade flerbostadshus. Och det är två namn som ofta återkommer, distriktsarkitekt Helmer Flensborn från Huskvarna och Stig Morud arkitekt med verksamhet i Falköping.

Flerbostostadhus ritat av distriktsarkitekt Helmer Flensborn 1952 finns i grönt…

Med tidstypiskt utförande och färgsättning. En detalj som är en tydlig tidsmarkör är de sexkantiga fönstren.

…och i rosa.

Puts med avvikande dekorband skapar en enkel och disktinkt utsmyckning.

bostadshus

Flera färglada flerbostadshus, dessa är ritade av Stig Morud 1956.

Genom att förskjuta byggnaderna i förhållande till varandra tas också höjdskillnaden upp på ett naturligt sätt.

De tunna dekorbanden ger liv åt fasaden.

Flensborn

Mera Flensborn, detta från 1953 med fina enkla dekorativa detaljer.

Det gula teglet är också typiskt för 1940- och 1950-talen. I kombination med putsade fält nyttjas teglet i dekorativa band.

Morud 1961.

Morud 1961.

Flera fina detaljer!

Entre

Mosaikdekor vid entrén, en tidstypisk detalj i detta flerbostadshus från 1962, Flenborns arkitektkontor.

Mosaik är också vanligt under 1950- och 1960-talet ofta nyttjat så här, som en färgklick och markör av entrén.

De tidstypiska flerbostadshusen är en tradition som har följt med in i samtiden. Här finns även moderna exempel, här ett ritat 2003 av Erik Ståhl, acoop ab Jönköping.

Bostadshus

..blir du sugen att se mera av arkitekturen i Habo? Måndag den 23 april är det vandring, samling kl 18 vid biblioteket. Vi tittar på husen ovan och mycket mera…

Välkomna!

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.