Stenyxor i länsmuseets samlingar – Jönköpings läns museum
Stenyxor i en monter på Jönköpings läns museum som handlar om stenåldern

Stenyxor i länsmuseets samlingar

Publicerat: 19 jan, 2024

Under våren 2024 visas ett trettiotal stenyxor från samlingarna i en monter intill Museibutiken. De äldsta är mesolitiska och kan vara mellan 10 000−8000 år gamla och den yngsta är från bronsåldern och kan vara mellan 3800 och 2500 år gammal. Yxorna är av flinta eller olika slags bergarter som exempelvis diabas, gnejs eller porfyr.

Vill du veta mer om stenåldern, hittar du en hel del material i våra rapporter, bloggar och filmer!

Fördjupning kring stenåldern

Rapporter

Sannaängen – en mesolitisk boplats vid Vätterns södra spets

Jaktstation från äldre och yngre stenåldern på Småländska höglandet

Niotusen år i Smålandsstenar

Bloggar

Stenålder vid Vätterns södra spets

Boplatser vid Fornbolmen

Höreda: Kvartslokal från stenåldern

Filmer

Undersökning i Höreda

 

Undersökning i Vättersnäs

i Information


Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog

Porträttbild av Emma Boman
Emma Boman

Arkeolog