Slagfält i sikte! – Jönköpings läns museum
Armborstpilspets funnen 2010

Slagfält i sikte!

Publicerat: 19 maj, 2011
Landsknekt från 1500-talet första hälft

Pråligt utstyrd landsknekt från 1500-talet första hälft

I morgon är det dags igen! För andra gången går vi ut på slagfältet väster om Dumme mosse för att leta efter spår från drabbningen för snart 444 år sedan. I den numera så anonyma småländska skogsbacken stred kanske så många som tvåtusen man under några timmar en dag på senhösten 1567. Det var stridsvana legosoldater i dansk sold, däribland många tyskar och skottar, som ställdes mot svenska knektar och ett bondeuppbåd. Armén hade gått över gränsen tio dagar tidigare och plundrat sig fram längs marschvägen utmed Nissans dalgång. Här, någon mil sydväst om Jönköping, försökte försvararna bromsa upp angreppet. Man behövde vinna tid för att hinna evakuera Jönköping. Staden och fästningen med dess förråd fick inte falla i danskarnas händer. Därför stred man och därför dog ett okänt antal unga män vid de enkla befästningar som rests invid vägen.
Armborstpilspets funnen 2010

Armborstpilspets funnen 2010 på slagfältet väster om Dumme mosse

Sedan ett par års tid driver länsmuseet tillsammans med Regementsheden/ Miliseum i Skillingaryd ett forskningsprojekt kring händelserna senhösten 1567. Förra året lyckades vi lokalisera platsen för den avgörande bataljen. Tyvärr är terrängen svårjobbad med tät skog, sly och en granplantering i sämsta tänkbara läge. Samtidigt får man intryck av att området varit tämligen förskonat från sentida påverkan. Man slipper mycket av det moderna metallskrotet vid detekteringen; en stor fördel på en plats där man inte enbart kan koncentrera sig på tydliga signaler från blykulor. För det Nordiska Sjuårskriget utspelade sig under en brytningsperiod då eldvapen och armborst användes parallellt. Och det var nog inte bara bondeuppbåd som föredrog väl beprövade vapen när kyla och fukt gjorde krutet opålitligt.
Årets uppgift blir att försöka samla in fler föremål som kan berätta om de dramatiska händelser som utspelats längs landsvägen. Går det att skapa sig en bild av stridens förlopp? Och kan vi lokalisera det svenska blockhus som den danske befälhavaren beskriver i en rapport till sin kung?
De två dagarna i fält lär bli intensiva, speciellt som vi har fler uppgifter att klara av. I Jära by slog den danska armén läger kvällen före slaget. Vid avmarschen brändes både gårdarna och sockenkyrkan. I FMIS står RAÄ 40, Mulseryds socken beskriven som ”ödekyrkogård”. Men är den plats som utpekats den rätta? Förhoppningsvis kan georadar ge oss svaret. Norr om Huskvarna ligger Varpa skans – ytterligare en plats som beskrivs i Daniel Rantzaus dagbok från krigståget i Småland och Östergötland. Men där han hävdar att försvararna modlöst flydde för övermakten, påstår vissa svenska källor att man faktiskt stred. Så vad hände egentligen? Det finns sannerligen många uppslagsändar att ta fatt på när det gäller händelserna 1567. Men vi har kommit närmare berättelsen om en bygd vars invånare råkade hamna i krigets väg…
(fortsättning följer efter helgen!)

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk