Nu gräver vi på Billingen – Jönköpings läns museum
Billingen undersökningsområde

Nu gräver vi på Billingen

Publicerat: 24 okt, 2021

Utanför Skövde ligger Cementas kalkstensbrott vid kanten av Billingen. Nu ska dagbrottet utvidgas och då måste ett antal fornlämningar ovanför brottet tas bort.

Det handlar om en plats för järnframställning och två gravar från järnåldern. Platsen för järnframställning ligger inom den röda markeringen på fotot ovan. I bildens högra kant skymtar en av gravarna.

Järnframställningsspåren består av små gropar fyllda med slagg och bränd lera. De utgör resterna av små ugnar, där man grävt en grop undertill där slaggresterna från bränningen har runnit ner. Flera hundra års odling har plöjt bort ugnarnas överbyggnader.

Tidigare fynd av järnframställning i Skövde

Det är inte första gången den här typen av ugnar undersöks i Skövdetrakten. Redan 1968 när Kärnsjukhuset skulle byggas upptäcktes över tvåhundra liknande ugnar! Under 2000-talet har flera undersökningar i och runt Skövde stad berört järnframställningslokaler av denna typ. De dateras till järnåldern, närmare sagt perioden 400 före Kristus till 1000 efter Kristus. En preliminär datering av aktuell plats pekar på 400-500-tal efter Kristus.

Från samma tidsperiod eller något tidigare kan de två gravarna vara. De är registrerade som stensättningar i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister, men speciellt i det ena fallet kan det i själva verket röra sig om flera gravar som är sammanbyggda. Nu under hösten 2021 med start den 25 oktober, undersöker vi järnframställningsspåren. Gravarna undersöks senare i vår, när dagarna är längre och väderleken bättre lämpad för den sortens fingrävning som krävs.

Spridningstillstånd för drönarbilder med geografisk information: LM2021/041078

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Ann-Marie Norman
Ann-Marie Nordman

Arkeolog