Länsmuséet Jönköping. Foto Anna Hållams – Jönköpings läns museum