2021_Faktablad_ISkugganAvEttAppeltrad_epost – Jönköpings läns museum