Vandringsutställning – Jönköpings läns museum

Vandringsutställningen I skuggan av ett äppelträd

I tusentals år har äppelträd blommat och burit frukt i människors närhet. Vi har plockat och njutit, förädlat och anlagt äppelodlingar. Äpplet har varit symbol för hälsa, rikedom och kunskap. Denna utställning följer äppelträdet genom fyra årstider.

I skuggan av ett äppelträd finns plats för alla oss som på ett lekfullt sätt vill veta mer om äpplen som vi äter. Som vill lyssna på några sagor och myter som följt äpplet genom historien.

Konsthantverk med äppelmotiv, fotografier och föremål ur museets samlingar väcker kanske minnen med äppelsmak och skördetid. Upptäck nygamla äppelsorter som passar särskilt bra i Jönköpings län och betydelsen av inhemsk äppelodling.

”Varje äldre fruktsort har ett namn och en historia. De enskilda träden knyter samman tider som gått och tider som kommer. Lokalsorterna utgör en del av vårt kulturarv, skörare än de av människan tillverkade föremålen. De måste nämligen hållas vid liv för att inte försvinna. En sort som dött ut kan inte återskapas.”
ur Våra äpplesorter, deras historia, egenskaper och kännetecken, Anton Nilsson, Nordiska museet 1986

I hela utställningen surrar honungsbin omkring. För hur skulle vi kunna berätta om äpplen utan att tala om blommor och bin?

I bikupan visas en animerad film om biets betydelse för hela vår natur. Bina kommunicerar med varandra genom att dansa i bestämda mönster och genom att vippa med bakkroppen. Och får du lust att lära dig bidansen finns vingar och blommande mattor att skutta mellan.

I skuggan av ett äppelträd passar för nyfikna barn och vuxna som vill uppleva en utställning tillsammans. Innehållet är tillgängligt på svenska, engelska och arabiska.

Utställningen är producerad av Jönköpings läns museum 2021
Formgivare: Kicki Rask, Frilansform AB

Denna vandringsutställning kommer att gå att uppleva runt om i Region Jönköpings län och även på andra platser. Kommande utställningsdatum publiceras under ”Se och göra”.

För arrangörer

Kontakt vid frågor och bokning
Vera Zherdev, vera.zherdev@jkpglm.se
Tel: 036-30 18 47

Faktablad för vandringsutställningen ”I skuggan av ett äppelträd” (pdf)