Ta dig fram på museet

Entre till Jönköpings läns museum från Stadsbiblioteket
Museets båda ingångar når du från gatuplan. Gångvägarna framför entréerna är framkomliga. Där tar du dig in genom automatiska skjutdörrar som är befriade från trösklar. Huvudentrén som vi delar med bibliotek och arkivhus har en yttre entrédörr som är 120 cm bred. Dörrarna in till museet är 100 cm breda. Alla är automatiska skjutdörrar försedda med väl synlig markering.

Hiss på Jönköpings läns museum

Två våningsplan

Det övre våningsplanet är något mindre än entréplanet. De uppnår sammanlagt cirka 2700 kvadratmeter. Övre våningsplan innehåller sex utställningssalar varav en med hörslinga. En av salarna har en ramp.

Ramp in i utställningssal.

Salen Norra galleriet ligger på andra våningen men i en äldre del av byggnaden. Förbindelsen mellan Norra galleriet och museets övriga utställningslokaler på andra våningen sker via denna ramp.

Salarna har dörrar som öppnas automatiskt. De är tillverkade i glas och extra markerade för att synas. Det nedre våningsplanet innehåller reception, museibutik, entréhall, samt en stor utställningssal och sex mindre.
Även här används automatiska dörrar i glas extramarkerade för synbarhetens skull.

Glasdörrar med tydlig marking.

Glasdörrarna in till utställningssalen har markering för att uppmärksamma dig på att det är glasdörrar. De öppnas automatiskt när du närmar dig dem.

En lång trappa med en avsats i mitten.

En av våra två stora trappor som förbinder våra två utställningsvåningar.

 

Sitta i utställningssalarna

Stor, vit sal, vernissagetillfälle på Jönköpings låna museum. Människor som sitter och står.

I flera av utställningssalarna kan du sitta på stabila bänkar. Saknas bänkar får du låna en uppfällbar pall som är lätt och som du kan bära med dig. Receptionen hjälper dig.