Ta dig fram på museet – Jönköpings läns museum

Ta dig fram på museet

Ingången till museet. Öppna glasdörrar med blåa bokstäver där det står museum ovanför.

Två entréer

Museets båda ingångar når du från gatuplan. Gångvägarna framför entréerna är framkomliga. Där tar du dig in genom automatiska skjutdörrar som är befriade från trösklar. Huvudentrén som vi delar med bibliotek och arkivhus har en yttre entrédörr som är 120 cm bred. Dörrarna in till museet är 100 cm breda. Alla är automatiska skjutdörrar försedda med väl synlig markering. Museibutikens entré finns direkt från trottoaren i anslutning till Museiparken.

Insidan av Jönköpings läns museum med ingången till utställningen Följa John till vänster och trappan till övervåningen till höger. I mitten av bilden syns hissen till övervåningen.

Två våningsplan

Det övre våningsplanet är något mindre än entréplanet. De uppnår sammanlagt cirka 2700 kvadratmeter. Övre våningsplan innehåller sex utställningssalar varav en med hörslinga. En av salarna har en ramp.

Utställningssalen Norra galleriet. Från dörrarna i ena änden av rummet går en bred ramp ner. Rampen är grå med vita handledare på sidan.
Rampen i Norra galleriet. 

Salarna har dörrar som öppnas automatiskt. De är tillverkade i glas och extra markerade för att synas. Det nedre våningsplanet innehåller informationsdisk, museibutik, entréhall, samt en stor utställningssal och sex mindre. Även här används automatiska dörrar i glas extramarkerade för synbarhetens skull.

Grått träbord med svart bokstäver som formar ordet information. Bordet står på golvet och i bakgrunden syns en trappa som leder upp till övervåningen.

Museets informationsdisk, sedd från Museibutiken.

 

En grå informationsdisk till vänster och en orange stenvägg i bakgrunden

Informationsdisken sedd från huvudentrén.

 

Glasdörrar med tydlig marking.

Glasdörrarna in till utställningssalen har markering för att uppmärksamma dig på att det är glasdörrar. De öppnas automatiskt när du närmar dig dem.

 

En lång trappa med en avsats i mitten.

En av våra två stora trappor som förbinder våra två utställningsvåningar.

 

Sitta i utställningssalarna

En stor vit sal, under ett vernissagetillfälle på Jönköpings läns museum. Människor som sitter och står.

Vid vernissager finns oftast både stabila bänkar eller uppfällbara pallar att sitta på.

 

I flera av utställningssalarna kan du sitta på stabila bänkar. Saknas bänkar får du låna en uppfällbar pall som är lätt och som du kan bära med dig. Receptionen hjälper dig.

Logotyp för Jönköpings läns museum

Besöksservice

Besöksservice

Lokaluthyrning, bokning av visning och frågor kring museibutiken