Repperda by – Jönköpings läns museum
Foto på stenmur i Repperda.

Repperda by

Att Kettil från Repperda träffade självaste Oden på Repperda skog och så småningom blev så runlärd av den gamla asaguden att han fick tillnamnet Kettil Runske visste du kanske? Från 1690 finns en lång uppteckning av sågnen. Man kan också läsa att Kettil senare åkte till Visingsö med sin runkunskap och övervann jätten Gilbertil, som hotade att förstöra ön.

Landskapet mellan Repperda och Vetlanda är ett sägnernas landskap. Troligen har de många runstenarna, längs med den uråldriga vågsträckningen längs Emån, gett motiv till dessa myter. I Repperda finns tre runstenar. Runstenen i den nordvästra delen av byn, längs riksväg 47, ligger strax nordost om det stora yngre järnåldersgravfältet (550-1050 e.Kr.) med mer än 120 gravar. Runorna omger det så kallade flätkorset och lyder: ”Boe satte denna sten efter Torgöt, (sin) broder”. Både Torgöt och Boe var sannolikt kristnade, och hade man ännu inte hunnit uppföra den första kyrkan i Alseda, så torde de vara begravda på det stora gravfältet i byn.

Gravfält från yngre järnålder och runstenar är tecken på en rik jordbruksbygd. En gynnsam faktor var de årligen översvämmande maderna kring Emån, vilket bidrog med stora mängder hö till boskapen. Byarna längs med Emån var genomsnittligen större än byarna längre norrut, vilket också visar att det funnits rika tillgångar på mark här i form av framför allt ängar och betesområden. Detta ledde till att jordbruket främst fick en inriktning på boskapsskötsel.

Åker man söderut från Repperda blir man varse de mäktiga stenmurar som ligger på ömse sidor om vägen. Sammantaget finns över 3 kilometer stenmur av denna typ kring byn. Bakgrunden är den kolossalt svåra missväxten 1867-1868. Året 1867 var osedvanligt kallt och regnigt och året därpå rådde stark torka. För att hantera krisen startades nödhjälpsarbete på olika häll i landet. Här i Repperda byggdes stenmurarna, på andra håll byggdes vägar. Målet var inte att uppföra murar i sig, utan i första hand att göra de omkringliggande åkrarna så stenfria som möjligt. Härigenom kunde man utnyttja nya jordbruksredskap, som exempelvis plogen, mer effektivt.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Repperda by (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Repperda by (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Vetlanda

Adress

Från Vetlanda: Kör Rv 47 österut. Ca 14 km öster om Vetlanda ligger byn Repperda invid vägen.

Koordinater:
N 6362147/ E 519337 (SWEREF 99 TM) // N 57° 24’ 6,076”, E 15° 19’ 18,430” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Karta över området. Karta över området.
Foto på runsten i byn. Runstenen nordost om gravfältet i Repperda står på ursprunglig plats nära den gamla vågsträckningen. Foto Jönköpings läns museum.
Foto på stenmur i Repperda. Ett parti av den väldiga stenmurarna i Repperda. Foto Jönköpings läns museum.