Näshults kyrka – Jönköpings läns museum

Näshults kyrka

Näshults kyrka är ett välbevarat och intressant exempel på de träkyrkor som byggdes i Småland under 1700-talet. Redan under 1600-talet hade myndigheterna genom olika förordningar försökt på socknarna att uppföra kyrkor av sten, eftersom virket behövdes för export, skeppsbyggeri och bränsle vid järnbruken. I de småländska skogsbygderna där träbyggnadstraditionen var stark, fortsatte man dock att bygga kyrkor av trä.

Näshults kyrka ligger vackert på en höjd intill Prästsjön i utkanten av den lilla kyrkbyn. På platsen låg tidigare en medeltida träkyrka. I början av 1700-talet var den medeltida träkyrkan i så dåligt skick att man valde att riva den och bygga en ny kyrka på dess plats.

Den nya timrade kyrkan stod klar 1732. Byggmästare var Johan Sandahl från Eksjö. På var långsida finns tresidiga utbuktningar, vilket ger kyrkan en märkvärdig skeppsformig planform. Denna ovanliga typ av timmerkyrkor förekom endast i Småland, och Näshults kyrka är en av tre ännu bevarade. De andra två ligger i Kalmar län, Frödinge kyrka från 1744 och Kråksmåla kyrka från 1762, varav den första är uppförd av samme byggmästare som i Näshult.

Kyrkans exteriör är helt spånklädd med rödfärgade fasader och tjärade tak. Väggarna genombryts av rundbågiga fönster. I väster och söder finns vapenhus, i norr en medeltida murad sakristia som ger en effektfull kontrast mot träarkitekturen. Intill kyrkan finns en klockstapel som är samtida med kyrkan.

Interiören har bevarat sin senbarocka karaktär från byggnadstiden med tak- och läktarmålningar, sluten bänkinredning, altare, predikstol, läktare och orgelfasad samt olika gravminnen. I kyrkan finns även flera medeltida inventarier bevarade från den gamla kyrkan, såsom ett sengotiskt altarskåp av hög klass, ett triumfkrucifix och ett Mariaskåp.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska

NÄSHULTS KYRKA, pdf 1MB

 

 

Information


Kommun

Vetlanda

Adress

smultronställe 88

Hitta hit
Näshult ligger ca 25 km SO om Vetlanda. Följ väg 125 och tag mot öster på Kyrkvägen. Efter 800 m ligger kyrkan på vänster sida.

Koordinater:
N 6347662 / E 523669 (SWEREF 99 TM) // N57.271366, E15.392489 (WGS84)

Kategorier

Bilder

Den lilla träkyrkan, den samtida klockstapeln och den omgivande kyrkogården med flera gjutjärnsvårdar, bjuder besökaren på en fin upplevelse. Till kyrkomiljön hör även en prästgård, en sockenstuga och en f.d. skola.
Delar av interiören med takmålningar och predikstol från byggnadstiden samt ett medeltida altarskåp.