Hultaby slottsruin – Jönköpings läns museum
Flygbild över slottsruin.

Hultaby slottsruin

På en udde i Norrasjön, invid Emåns mynning, ligger lämningarna efter medeltidsfästet Hultaby slott. Särskilt anslående måste det fasta huset, själva borgen, ha varit. Det utgörs av en naturlig bergsklack, omgärdad av kraftiga stödmurar till en kvadrat på ca 30 x 28 meter, med en höjd av upp till fem meter. På denna finns resterna av en murad bottenvåning till en representationsbyggnad av trä. I det norra hörnet är den murade källaren till ett försvunnet rundtorn. Ingången till borgen utgörs av en verklig paradtrappa, 10 meter lång och 6 meter bred, med hällar av skiffer.

Ytan söder om borgen var borggården och denna omgavs av åtta timmerhus, vars stengrunder ännu kan skönjas. Det var troligen i dessa byggnader man levde och verkade, eftersom inga spår av eldstäder hittats i borgen. Här finns också den livsnödvändiga brunnen. Ett flertal husgrunder efter en mer oregelbunden bebyggelse finns öster om borggården och har tolkats som en slags förborg.

De arkeologiska undersökningarna på 1930-talet kunde fastslå att borgen anlades vid 1200-talets mitt, men förstördes av brand ett sekel senare. Första gången Hultaby omnämns i skrift är 1353, då det är residens åt en av Sveriges mäktigaste män, riksrådet och jarlen av Orkneyöarna, Erengisle Sunesson Bååt. Denne var tillsammans med andra ledande stormän i konflikt med kung Magnus Eriksson. År 1363 tvingade kungen flera av dem i landsflykt till Tyskland där de erbjöd den svenska kronan åt den svenskättade hertig Albrekt av Mecklenburg. Kanske var det i samband med den tyska invasionen samma år som Hultaby brändes.

Ruinen efter Hultaby slott konserverades på 1930- och 40-talen och fick då dagens utseende. Sedan dess är platsen ett omtyckt utflyktsmål och ram för medeltidsspel och marknader.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Hultaby slottsruin (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Hultaby slottsruin (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Virtuell rundtur vid Hultaby slottsrutin

Information


Kommun

Vetlanda

Adress

Slottsruinen ligger vid Norrasjön ca 1 km väster om Vetlanda. Ruin skyltad från Lv 127 (Vetlanda–Sävsjö).

Koordinater:
N 6364249 / E 502132 (SWEREF 99 TM) // N 57° 25’ 15,50”, E 15° 2’ 7,77” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Karta från år 1693 över Vetlanda Hultaby slottsruin Utdrag ur en geometrisk avmätning från 1693 som även visar slottsområdet. Lantmäteristyrelsens arkiv: Akt E123-57:1.
Karta över området. Karta över området.
Flygbild över slottsruin. Hultaby slottsruin vid Norrasjön. Foto: Leif Gustavsson/L.G.foto.