Myresjö gamla kyrka – Jönköpings läns museum

Myresjö gamla kyrka

Njudung var ett av de historiska små landen som ingick i landskapet Småland på medeltiden, men med rötter i förhistorisk tid. Gravfält och runstenar berättar om kontinuitet ner i järnålder och att människor varit bosatta i området sedan länge. På 1100-talet uppfördes ett antal stenkyrkor som står bevarade än idag och Myresjö gamla kyrka är en av dem. Stenkyrkan har troligen föregåtts av en träkyrka, kanske uppförd redan under 1000-talet.

Myresjö gamla kyrka är en romansk absidkyrka utan torn. Sydportens valv är av välhuggen sandsten med en runsten inmurad på ena långsidan. År 1814 dömdes kyrkan ut av biskop Mörner och tanken på en ny kyrka föddes. Som tur är räddades kyrkan på 1920-talet och restaureringsprocessen sattes i gång. Kyrkan används idag för gudstjänster och visar stolt upp sin snart 1000 år långa historia.

Inne i kyrkan markerar en vid, senmedeltida triumfbåge långhuset och koret. Korväggarna pryds av ett romanskt måleri som har varit av hög kvalité med figurer och dekor av röda och bruna toner. Målningarna består av långsmala gestalter med små huvuden och breda kanter med ornamentik. På tribunbågsväggen mellan koret och absiden kan vi på den norra sidan se en kvinna med händerna höjda i en dyrkande gest. På den södra sidan kan vi se en man utrustad med hjälm, lans och sköld. Dessa två personer har tolkats som ett världsligt stiftarpar som beställt och bekostat målningarna och mest troligt också varit involverade i kyrkans uppkomst. Övriga målningar och inredning så som predikstolen, triumfkrucifixet och dopfunten är troligtvis från tidigt 1600-tal.
Vid en arkeologisk undersökning i kyrkan år 1972 hittades en liten välarbetad träfigur som föreställer ett lejon. En gång i tiden har denna figur varit bemålad i grönt, rött och guld som vi än idag kan se en skymt av. Genom tiderna har lejon ristats på sten och även målats som motiv på sköldar, vapen och inredning. Lejonet har symboliserat makt, styrka och kraft. Åldern och till vad figuren har hört är dock oklart.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska

MYRESJÖ GAMLA KYRKA, pdf 1 MB

Information


Kommun

Vetlanda

Adress

smultronställe 90

Fornlämning: L2022:526

Hitta hit
Kyrkan ligger centralt i Myresjö samhälle 9 km väster om Vetlanda.

Koordinater:
N 6360100 / E 497548 (SWEREF 99 TM) // N57.383703, E14.959216 (WGS84)

Se även https://app.raa.se/open/fornsok/ . Sök med L-nummer ovan.

Kategorier

Bilder

Myresjö gamla kyrka med sin för tiden typiska romanska absid.
Vid en arkeologisk undersökning i kyrkan år 1972 hittades en liten välarbetad träfigur som föreställer ett lejon. En gång i tiden har denna figur varit bemålad i grönt, rött och guld som vi än idag kan se en skymt av.
Portal från 1100-talet med inmurad runsten. Texten är skadad men berättar att någon en gång, troligen på 1000-talet, rest den efter ”sin fader”.