Marknadsbodarna i Adelöv – Jönköpings läns museum
Marknadsbodarna i Adelöv.

Marknadsbodarna i Adelöv

Landsbygdens marknader var inte bara en plats för varuutbyten, utan här träffades folk från olika trakter. Att skapa marknadsplatser alltför nära städer låg emellertid inte i myndigheternas intresse, eftersom detta konkurrerade med städernas handel och skatteintäkter. Vid de s.k. enskilda marknaderna var det endast handelsmän från en viss stad som fick försälja sina varor. Frimarknaderna var däremot öppna för alla.

I januari 1731 satte magistraten i Gränna å borgerskapets vägnar ihop en skrivelse och skickade den till Riksdagen. Borgarna klagade på de dåliga villkoren att man hade privilegier på endast två marknader, de i Lommaryd och Kongsbro, som låg bortom Haurida. Av skrivelsen framgår, att man tidigare sökt privilegier på en marknadsplats i Frinnaryd, men fått avslag. Nu hade man funnit att Adelöv var lämpligare. Adelövs socknen låg långt från köpstäder, men den låg trots allt inom Gränna stads handelsområde. Om Gränna fick rättigheter till marknad där, skulle man utan att konkurrera med andra städers borgare kunna dra in skatter från denna marknad. Lämpliga dagar skulle vara 1 mars och 14 september. Beslutet drog dock ut på tiden.

Till Riksdagen 1734 upprättades en förnyad anhållan och denna gång gick det bättre. Den 25 oktober 1734 undertecknade kung Fredrik I en resolution om att Grännaborgarna fick marknadsplats i Adelöv. Idag finns en länga med tolv bodar bevarade från 1700- eller 1800-talen. Tidigare har det dock funnits fler marknadsbodar här. En marknadsbod flyttades 1927 till Stierngranats museum ca 8 km norr om Aneby. En timrad marknadskrog med eldstad flyttades härifrån till Skansen i Stockholm 1930.

Marknadsbodarna används fortfarande vid den flitigt besökta marknaden som hålls den första torsdagen i september varje år. På bodlängans västra gavel finns en platta, som visar att bodarna förklarats för byggnadsminne och är skyddade.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Marknadsbodarna i Adelöv (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Marknadsbodarna i Adelöv (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Tranås

Adress

Adelövs marknadsplats är
beläget nära Lv 133 mellan
Gränna och Tranås. I vägkorsningen
vid Adelöv tar man i
norrut ca 150 meter.

Koordinater:
N 6430345 / E 480409
(SWEREF 99 TM). N 58°
0’ 51,31”, E 14° 40’ 6,32”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Marknadsbodarna i Adelöv. Marknadsbodarna i Adelöv, bevarade från 1700- eller 1800-talen, består av en länga med tolv bodar. Foto Jönköpings läns museum.
En av bodarna med hyllinredning. En av bodarna med hyllinredning. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över platsen. Karta över platsen.