Ingaryds gård – Jönköpings läns museum

Ingaryds gård

Rättsskipningen på landsbygden skedde förr vid häradstingen, som skulle hållas på häradets ”Rättan tingstad”. Det finns en myt om att domare och nämndemän satt ute i det fria på de stenar som bildade en domarring, men i dag vet vi att fornlämningstypen ”domarringar” är förhistoriska gravar.

Häradsrätterna sammanträdde minst tre gånger årligen och dömde i de tvister och brottmål som uppkommit. Från 1723 fungerade Ingaryd som tingsställe inom Tveta härad och här uppfördes ett nytt tingshus på 1780-talet. År 1890 upphörde Ingaryd att vara tingsplats och tingshuset transporterades bort. I stället sammanslogs häradsrätterna i Tveta, Vista och Mo härader och tingslokaler ordnades i Jönköping.

En viktig anledning till att Ingaryd blev tingsplats var att gården låg vid den viktiga vägen från Jönköping och österut samt att här låg ett gästgiveri som kunde ta emot de som berördes av domstolens sammankomster. Gästgiverier skulle på ett praktiskt sätt lösa resenärernas tre huvudbehov: transport, kost och logi. På jämna avstånd mellan varandra låg gästgiverierna utefter allfarvägarna. Här kunde man rekvirera både vagnar, hästar och ridsadlar. Den som valde att åka ståndsmässigt valde en vagn dragen av två hästar, medan andra nöjde sig med enbart en ridhäst. Under 1800-talets andra hälft upplevdes gästgiverierna som alltmer otidsenligt när tågresandet snabbt blev ett populärt alternativ. De sista resterna av gästgiveri- och skjutshållsinstitutionerna avskaffades 1933 – långt efter att de förlorat sin betydelse.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden på Ingaryd uppfördes i mitten av 1800-talet, men den har genomgått en del moderniseringar omkring 1900. Kring mangårdsbyggnaden står flera äldre byggnader som illustrerar olika verksamheter och funktioner på en större gård.

Ingaryds naturreservat omfattar många olika naturtyper och har en stor artrikedom. Detta upplevs bäst genom de promenadstigar som är ordnade.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska: Ingaryds gård, Pdf 1 Mb

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Smultronställe 93

Hitta hit
Ingaryds gård ligger ca 12 kilometer sydost om Jönköping. Skylten ”Naturreservat” strax nordväst om Tenhult visar vägen.

Koordinater:
Ingaryds gård:
N 6397133 / E 458525
(SWEREF 99 TM) //
N 57°42’52.0”, E 14°18’13.9”’ (WGS84)

Kategorier

Bilder

Tingshuset omgivet av andra enklare byggnader. Teckning av konstnären Johan Chrisoffer Boklund.
Den vitmålade mangårdsbyggnaden från 1800-talets mitt omgiven av rödmålade byggnader. Foto Jönköpings läns museum.