Norra Ljunga kyrka – Jönköpings läns museum
En vit kyrka med rött tak

Norra Ljunga kyrka

Njudung är ett småländskt folkland där det uppfördes flera stenkyrkor under 1100-talet. Det finns nio bevarade kyrkor som brukar kallas Njudungskyrkor. Alla har uppförts i romansk stil och består oftast av ett rektangulärt långhus, kor och en halvrund absid. De byggdes av sten, ofta med inslag av huggen sandsten.

Norra Ljunga kyrka ligger i ett öppet odlingslandskap och i området finns också gravar och gravfält från större delen av järnåldern. De många vikingatida gravarna indikerar att det funnits en eller flera betydelsefulla gårdar som vid kristnandet, runt 1000-talet, låtit uppföra en gårdskyrka på platsen. Mindre gårdskyrkor i trä har sedan utvecklats till större församlingar, men då har man valt att bygga i sten. Kanske har kunniga stenarbetare, som tidigare varit med och byggt domkyrkan i Lund, kommit till trakten för att bygga dessa speciella kyrkor, alla med liknande form.

Norra Ljunga kyrka fick under 1200-talet ett torn i väster, som nästan var lika brett som långhuset. Samtidigt ersattes absiden med ett utvidgat, rektangulärt kor.

Kyrkorummet försågs under sen medeltid med kryssvalv. Sakristian norr om koret har inte daterats säkert, men tillkom troligen under 1600-talet. Någon gång mellan 1500-talets slut och 1750 försågs fasaderna på utsidan med röd dekormålning.

Det är oklart när långhusets träinredning tillkommit, men predikstolens form gör det troligt att den byggts under 1700-talets första decennier. Konstnären Pehr Högberg bodde under 1770- och 1780-talen i Jönköpings län och tidvis även inom socknen. Han har målat inredningen och skrivit på barriären till predikstolens trappa att han utfört målningen 1774.

Tornets avslutning har byggts om vid flera tillfällen och 1955 ersattes det med ett enkelt sadeltak så som kyrkan ser ut i dag. Då upptäcktes även spår av den röda fasaddekormålningen som restaurerades och nu är synlig.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska: Norra Ljunga kyrka, Pdf 1 Mb

Information


Kommun

Sävsjö

Adress

Smultronställe 96

Hitta hit
Norra Ljunga kyrka ligger nära riksväg 127 mellan Vrigstad och Sävsjö, ca 10 kilometer nordost om Vrigstad.

Koordinater:
Norra Ljunga kyrka:
N 6341689 / E 1364678 (SWEREF 99 TM) // N 57°10’52.5”, E 13°34’2.6” (WGS84)

Kategorier

Bilder

En vit kyrka med rött tak Norra Ljunga kyrka sedd från sydost. Här syns det utökade raka koret närmast i bild. Foto Jönköpings läns museum.
Interiör från Norra Ljunga kyrka Kyrkans interiör med takets kryssvalv som skapades under senmedeltiden. Foto Jönköpings läns museum.