Industrimiljön i Dunkehalla – Jönköpings läns museum

Industrimiljön i Dunkehalla

Före ånga och elektricitet var vattenkraften förutsättningen för all industri. I Dunkehallaåns natursköna ravin finns spåren av Jönköpings äldre industrihistoria med rötter i medeltid. Längs åns sista kilometer före utloppet i Vättern passerar ån ett tiotal fall med en sammanlagd fallhöjd av 90 meter.

På medeltiden ägde Jönköpings franciskanerkloster en mjölkvarn i ravinen, den så kallade Munkakvarn, som senare donerades till stadens hospital av Johan III. På platsen finns idag en av områdets få bevarade kvarnbyggnader, uppförd på 1880-talet. Det finns uppgifter om ytterligare en medeltida kvarn, men troligen fanns det flera. Kvarndrift var en viktig inkomstkälla och även minsta ström togs tillvara.

Med Gustav II Adolfs nygrundande av Jönköping satsades på 1620-talet på ny utbyggnad av vattenkraften i ån. Ovanför dagens bro anlades vattendriven industri kopplad till stadens framställning av krigsmateriel. Det rörde sig om vantmakeri med klädesstamp för produktion av ylletyg till armén och ett borrverk för stadens gevärsfaktori. Av dessa verksamheter syns i dag dock inget ovan mark.

På 1800-talet fanns en mängd små kvarnar för olika ändamål längs ån. Jakobsdal och Storkvarn vid det högsta fallet var den största etableringen och ett försök att skapa ett privat monopol. Kvar finns det herrgårdsliknande bostadshuset och den imponerande kvarnen, byggd av sten i två våningar. Strax nedströms ligger Stallkvarns rödfärgade trälänga på platsen för en 1600-talskvarn. I byggnaden drevs sedermera Ljungbergs metallfabrik, ett exempel på de många småindustrier som etablerades i Dunkehalla kring sekelskiftet 1900. Här fanns karduanmakeri, brännvinsbränneri, mineralkvarn, fläktfabrik, gjuteri m.m.

Av den vildvuxna bebyggelse av arbetarbostäder som fanns här för hundra år sedan återstår idag bara en spillra i form av de pittoreska små trähusen vid brofästet.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Industrimiljön i Dunkehalla (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Industrimiljön i Dunkehalla (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Dunkehalla ligger i nordvästra
Jönköping. Ravinen sträcker
sig från Kortebovägen
(bakom bensinstationen) och
västerut. Från Kortebovägen
finns en vandringsled med
trappor.

Koordinater:
E 449060 (SWEREF 99 TM)
// N 57° 47’ 14,43”, E 14° 8’
35,73” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Bebyggelsemiljön i Dunkehallaravinen består främst av tidigare industribyggnader och arbetarbostäder. Foto Jönköpings läns museum.
Dunkehallaån. I höjd med Storkvarn störtar Dunkehallaån ned på ett dramatiskt sätt. Foto Jönköpings läns museum.