Tiondeboden i Ingatorp – Jönköpings läns museum
Boden som idag är landets näst äldsta daterade träbyggnad.

Tiondeboden i Ingatorp

I ett hörn av Ingatorps kyrkogård, ett stenkast från den ståtliga kyrkan, står en oansenlig timrad bod. Denna bod är en av Sveriges äldsta bevarade träbyggnader! Utifrån borrprov har en analys av årsringarna visat att timret till boden fälldes någon gång mellan 1219 och 1239. Bara Granhults timmerkyrka (norr om Lenhovda) från omkring 1217 är äldre.

Boden är rest av furutimmer som huggits för att få skarpa kanter och släta ytor. Tittar man på stockarnas yta i släpljus ser man den huggteknik som kännetecknar den tidiga medeltiden i Norden, så kallad ”sprättäljning”. I hörnen är stockarna knutade ihop. Byggnaden har en nästan kyrkartad resning och täcks av ett brant sadeltak. Ytterväggarna är klädda med rödslammade furuspån av hög ålder, de äldsta har daterats till 1500-talet och de yngsta bör vara från tidigt 1800-tal. Från början var även taket täckt med spån, men på 1800-talet lades dagens handslagna tegel. I ena gaveln sitter en medeltida plankdörr med smide. Förutom en lucka över dörren saknas andra öppningar.

Invändigt är timmerväggarna nakna, men bär spår efter att någon gång ha varit vitkalkade. De kluvna och bilade golvplanken liksom takstolarna antas vara ursprungliga. På väggarna finns också flera inristade streck och romerska siffror samt spår efter en inredning med sädesbingar. Sädeskorn har också hittats i springor. Detta visar på att det rör sig om en tiondebod som sedan kommit att fungera som materialbod för kyrkan.

Redan på 1200-talet var det varje sockens skyldighet att uppföra en så kallad tiondebod. Denna skulle användas till att förvara prästens naturalön, tiondet, det vill säga en tiondel av sockenböndernas årliga produktion. Förutom att täcka prästens uppehälle så skulle det även räcka till kyrkans underhåll och fattigvården. Dessutom skulle biskopen ha en del. Endast ett fåtal medeltida tiondebodar finns bevarade i landet.

Prestigefyllt pris 2019

Tiondeboden tilldelades 2019 det mycket prestigefyllda kulturarvspriset European Heritage Awards / Europa Nostra Awards för arbetet med restaureringen. Priset delas ut av organisationen Europa Nostra, en ledande aktör för bevarandet av Europas kulturarv.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Tiondeboden i Ingatorp (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Tiondeboden i Ingatorp (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Eksjö

Adress

Boden ligger i det sydvästra
hörnet av Ingatorps kyrkogård
i Ingatorp strax norr om Rv
40, mellan Eksjö och Mariannelund.

Koordinater:
N 6388513 / E 524355
(SWEREF 99 TM). N 57°
38’ 17,79”, E 15° 24’ 28,52”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Den medeltida porten med smidda detaljer. Den medeltida porten med smidda detaljer. Foto Jönköpings läns museum.
Boden som idag är landets näst äldsta daterade träbyggnad. Boden uppfördes för prästens tionde någon gång mellan 1219 och 1239. Den är idag landets näst äldsta daterade träbyggnad. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.