Bruzaholms bruk – Jönköpings läns museum
Herrgårdsbyggnaden från 1780-talet.

Bruzaholms bruk

Bruzaholms järnbruk grundades 1660 på den plats där tre socknar möts; Edshult, Ingatorp och Hult. Avgö- rande för lokaliseringen var Brusaåns vattensystem och fall. Till detta kom möjligheterna att hämta sjö- och myrmalm i trakten samt att framställning av träkol kunde ske i skogarna.

Tidigt anlades en hammare och ett ”räckeverk” och efter ett par år även en masugn. Bruket kämpade emellertid med motgångar och en översvämning 1688 medförde att verksamheten låg nere flera decennier. På 1720-talet återuppbyggdes bruket, men ett dammbrott 1734 ändrade Brusaåns lopp. Därför fick den dåvarande hyttplatsen överges.

I mitten av 1700-talet inleddes en mer framgångsrik period i brukets historia. Driften blev kontinuerlig och växte successivt. Den goda avkastningen fick ett konkret uttryck i den på- kostade herrgårdsanläggningen, som uppfördes 1785.

Vid sidan av herrgården finns det en stor mängd byggnader som varit mer eller mindre knutna till järnbruket. De är av olika ålder och har olika funktioner och det är typiskt att bruksmiljön hela tiden anpassats efter hur bruket drivits. Särskilda arbetarbostäder uppfördes bland annat i den södra delen av samhället och dessa är fortfarande bevarade.

Utöver järnbruket har det även bedrivits annan produktion i Bruzaholm. Här har funnits ett handpappersbruk, men även såg och kvarn.

Vid 1900-talets början inleddes en ny industriell etapp i samhället genom grundandet av Bruzaholms Metallduksväveri 1906. Nya fabrikslokaler uppfördes 1915 på fastigheten Stuveryd, vid den övre Stora dammen. Fabrik, disponentvilla och trädgårdsanläggningar kom här att bilda kärnan i en västlig utlöpare av samhället.

Ytterligare ett maskinduksväveri skapades mer centralt i samhället. Genom ägarens stora intresse för trädgårdskonst uppfördes ett ultramodernt växthus omkring 1960 med en kvadratisk försäljningslokal, kallad Kristallen.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Bruzaholms bruk (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Bruzaholms bruk (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Eksjö

Adress

Bruzaholm ligger 20 km öster
om Eksjö invid Rv 40.

Koordinater:
N 6388789 / E 516025
(SWEREF 99 TM) // N 57°
38’ 28,155’’, E 15° 16’ 6,473’’
(WGS84))

Kategorier

Bilder

Herrgårdsbyggnaden från 1780-talet. Herrgårdsbyggnaden från 1780-talet. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området.