Haurida kyrkby och Åsens by – Jönköpings läns museum
Bygatan genom Åsens by.

Haurida kyrkby och Åsens by

Haurida socken högt uppe på Småländska höglandet är en av länets minsta och kargaste. Den gamla timmerkyrkan är från medeltiden och således en av de tre bevarade medeltida träkyrkorna i Jönköpings län. De andra finns i grannsocknen Vireda samt i Stenberga sydost om Vetlanda.

Kyrkans äldsta del utgörs idag av långhuset, som troligtvis tillkom under 1200-talets slut eller 1300-talets början. Ursprungligen fanns även ett timrat kor, som under senmedeltiden ersattes av ett kor av sten. Vid den tidpunkten byggdes också en sakristia av sten. Under 1600-talet byggdes koret om och långhuset förlängdes. Kyrkans torn uppfördes 1664. Interiört finns intressanta inventarier och vackra takmålningar från 1760 av okänd konstnär.

Bebyggelsen i kyrkbyn präglas av rödfärgade tvåvåningshus huvudsakligen från 1800-talet. Bland bebyggelsen märks den gamla affären, som nu är hembygdsgård, samt sockenstugan. En knapp kilometer norrut ligger Åsens by, som inrättades som landets första kulturreservat år 2000. Anledningen till det är att Åsens by så tydligt visar hur en småskalig jordbruksmiljö i norra Småland såg ut i början av 1900-talet. På de tre gårdarna i byn finns flera traditionellt utformade bostadshus och ekonomibyggnader. I ett par gårdar bodde gårdsfolket i enkelstugor, medan de som disponerade den tidigare prästgården bodde i en lite större parstuga.

Runt gårdarna ligger byns odlings- och betesmarker med små åkertegar, ängs- och hagmarker, hamlade träd, stengärdesgårdar, fägator och odlingsrösen. I markerna finns även spår efter äldre tiders brukningsmetoder, till exempel röjningsrösen. Med tanke på att byn har medeltida anor är det inte förvånande att finna äldre brukningsspår. Att mycket bevarats så intakt beror på att byn aldrig genomgått något skifte. Den ålderdomliga miljön är ett populärt besöksmål med allehanda aktiviteter sommartid.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Haurida kyrkby och Åsens by (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Haurida kyrkby och Åsens by (pdf 1 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Aneby

Adress

Haurida kyrka ligger 15 km
N om Lekeryd. Från Lekeryd:
Kör den norrgående vägen ca
15 km. Haurida kyrka ligger
invid vägen. Från kyrkan – följ
skyltning mot Åsens by ca
600 m.

Koordinater:
Haurida kyrka: N 6416598/E
471674 (SWEREF 99 TM) //
N 57° 53’ 25,11”, E 14° 31’
20,06” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Bygatan genom Åsens by. Bygatan genom Åsens by. Foto Jönköpings läns museum.
Interiör från Haurida kyrka. Interiör från Haurida kyrka. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.