JMA.00472 John till Esther 1904-01-xx Sid 1 – Jönköpings läns museum