Obesutten-2020-samlade-abstracts – Jönköpings läns museum