Obesutten 2020 – Jönköpings läns museum
En svartvit äldre bild där en äldre dam sitter utanför en enkel stuga, intill en prydnadsrabatt.

Obesutten 2020

Konferens 8-9 september 2020 i Nässjö

NYTT! Uppdatering 2020-06-23 med anledning av Covid-19

För att möta rådande rekommendationer som rör resor och fysiskt avstånd har vi, för att konferensen alls ska kunna genomföras, delvis förändrat både innehåll och genomförande.

  • Konferensen omfattar lunch till lunch, från klockan 12:00 den 8 september till klockan 14:00 den 9 september.
  • Den tidigare planerade exkursionen genomförs inte, däremot kommer samtliga presentationer att hållas. Uppdaterat program finns här.
  • Deltagare har möjlighet att delta via en digital plattform. Deltagarantalet på plats i Nässjö begränsas ytterligare. Konferensen kommer inte att spelas in.
  • Att delta på distans är kostnadsfritt. Deltagande på plats kostar 1 500 kr.
  • De som önskar närvara på distans kommer att få inbjudan med länken i en separat e-post.

 


 

Införande av det fjärde rekvisitet, ?äldre än 1850? i kulturmiljölagen har fört med sig en rad nya utmaningar för kulturmiljövården, och inte minst för uppdragsarkeologin. Det finns stora behov av kunskapsuppbyggnad om, och tillvaratagande av befintliga erfarenheter av undersökningar av, sena tiders fornlämningar. Det behövs också forum för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte där verksamma såväl inom kulturmiljövårdens olika sektorer som inom akademin kan mötas.

Som ett led i kunskapsuppbyggnaden om sena tiders fornlämningar har projektet  ?De obesuttnas arkeologi och kulturarv? genomförts. Projektet har tydligt kunna visa hur arkeologi kan bidra till att öka kunskapen om de obesuttnas liv, i olika sociala kontexter under perioden cirka 1700 -1900. Utöver att ha summerat rådande kunskapsläge, har projektet också lämnat förslag på tillvägagångssätt för framtida undersökningar. Likaså har en mängd antikvariska och vetenskapliga frågor om de obesuttnas lämningar och kulturarv genererats. Parallellt med ?De obesuttnas arkeologi och kulturarv? har också flera arkeologiska undersökningar genomförts, vilka både har bidragit till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling på området. Metoder och frågor behöver dock spridas, kommuniceras och diskuteras. Vi vill nu dels nå ut med resultaten från det tidigare projektet, dels samla erfarenheter och kunskap genererade av olika aktörer inom uppdragsarkeologi och forskning.

Därför arrangeras en konferens, Obesutten 2020, den 8-9 september i Nässjö. Syftet med konferensen är att samla uppdragsarkeologer, forskare, beslutsfattare och andra verksamma inom kulturmiljöområdet, för att kunna diskutera erfarenheter, resultat och problemkomplex rörande sentida lämningar kopplade till de obesuttnas liv. Konferensen kommer att genomföras under två dagar, och innehålla både föredrag och en mindre exkursion. Under exkursionen ska konferensdeltagarna i fält diskutera frågor relaterade till exempelvis torp, kolbottnar och andra lämningar efter de obesuttna.

Program

Samtliga abstract (pdf)

Varmt välkommen att anmäla dig!

 

Information

Konferensen äger rum på Hotell Högland i Nässjö samt via en digital plattform. Konferensavgiften då du deltar på plats är 1 500 kronor och täcker allt förutom boende. Om du avser att bo på Hotell Högland, berätta att du hör till konferensen så får du rumspris enligt det statliga avtalet. Att delta på distans är kostnadsfritt.

Anmälan

Vi behöver din anmälan och inbetalning av konferensavgift senast 30 juni 2020. Inbetalning görs till BG 268-5469, ange ditt namn och din e-post som referens. Deltagarantalet är begränsat (väntelista tillämpas vid behov).

Avbokning/ombokning

Sista dag för kostnadsfri avanmälan är 15 juli 2020. Därefter debiteras fullt pris. Får du förhinder efter detta datum, är det dock möjligt att överlåta din plats till en annan deltagare utan extra kostnad. Avbokning och ombokning sker skriftligen till obesutten2020@jkpglm.se

Vid ombokning ? vänligen bifoga namn, e-post, mobilnummer och ev. specialkost för den deltagare som ska ta din plats.
Vid omständigheter som gör att konferensen måste ställas in, kommer vi att kontakta dig på angiven e-post för att kunna betala tillbaka avgiften.

 

Konferensen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Arkeologerna, Statens historiska museer, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, CRS, Karlstads Universitet samt Jönköpings läns museum, med finansiering av Riksantikvarieämbetet.

Ådel Franzén, Jönköpings läns museum
Martin Hansson, Lunds universitet
Pia Nilsson, Arkeologerna, Statens historiska museum
Eva Svensson, Karlstads universitet

Foto överst: Charlotta Andersson, ”Dammsjölotta”, Dammsjötorp, Svenshyttan. Fotograf: Martina Kalling ca 1905. Nordiska museet, DigitaltMuseum.

i Information


Kontaktuppgifter
Profilbild av Ådel Vestbö Franzén
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf