Kalkmålningar i Byarums kyrka – Jönköpings läns museum

Kalkmålningar i Byarums kyrka

Publicerat: 4 jul, 2018

Nu i sommar kommer de medeltida kalkmålningarna i Byarums kyrka att konserveras som ett av många moment i den stora renoveringen som pågått sedan februari i år. Målningarna är daterade till 1300-talet och finns på väggarna intill orgelläktaren i kyrkans västra del. Det är både dekorativa bårder och berättande figurscener bland målningarna, men de är både slitna och smutsiga och svårtolkade. Måleriet sitter mycket löst och måste fixeras mot putsen innan det kan rengöras och småskador kan lagas. Konserveringen beräknas göras klar i början av juli.

Innan konservatorn börjar måste många andra arbeten vara färdiga som rivning och borttagning av befintliga golv och betongbjälklag, förberedelser för tekniska installationer, nytt golvbjälklag och nytt trägolv, ställningsbygge och rengöring av tak och väggar bland annat. Kyrkan håller också på att byggas till mot norr för att få ett mindre samlingsrum och toaletter.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Gunnel Rosenquist

Konservator


Bilder

Helvetesscener var vanliga i det medeltida bildspråket, bland annat som här med människor som brinner i helvetesgapet. Detalj från södra väggen i Byarum.
Figurscenen på södra väggen har en del välbevarade partier, men det mesta av detaljer och färger har gått förlorade sedan 1300-talet, inte minst i samband med ombyggnation och upptagning av stora fönster.