Förbryllande hus i Mullsjö – Jönköpings läns museum

Förbryllande hus i Mullsjö

Publicerat: 24 okt, 2016

Utgrävning vid Ruders Hagar

Mitt i höstrusket håller Jönköpings läns museums arkeologer på med en utgrävning vid Ruders Hagar i sydöstra delen av Mullsjö samhälle. I området mellan Ringvägen och Jupitergatan planeras ny villabebyggelse.

Vid en arkeologisk förundersökning för ett år sedan kunde vi dokumentera spår av minst ett hus och flera eldstäder. Husspåren bestod av 8-10 gropar efter takbärande stolpar. Med hjälp av stolparnas placering i förhållande till varandra har vi gjort en preliminär tolkning av huset: Det bör vara ett cirka 10 meter långt och 5 meter brett hus från järnåldern (cirka 1 500 ? 2 000 år gammal). Men, två kolbitar från stolphålen har daterats till tiden efter 1600-talet! Så vi är mycket förbryllade. Har man byggt ett ?järnåldershus? under 16?1700-tal, eller är det något fel på våra analyser? Det händer ju att kolprover kontamineras (förorenas) med yngre material ? men att det sker i två separata stolphål nära varandra är verkligen ovanligt. Dessutom daterades ett tredje stolphål som inte hörde till huset, till 1100-talet, det vill säga tidig medeltid. En annan tolkning är att huset faktiskt är från tiden efter 1600, vilket skulle göra huset ännu mera intressant eftersom den här typen av stolpbyggda hus är ovanliga från denna period.

Vi kommer att gräva ut stolphålen och övriga gropar, eldstäder mm och ta flera kolprover, och även andra jordprover. Analyserna av dessa kan sedan ? förhoppningsvis ? hjälpa oss att tolka vad huset har använts till och från vilken period det härstammar.

Utgrävningarna kommer att pågå fram till slutet av vecka 45 (cirka 11 november 2016).

Kontaktperson: Ann-Marie Nordman 036-30 18 35, ann-marie.nordman@jkpglm.se

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

En schaktad yta med röda pinnar i jorden. I bakgrunden syns en gräsyta samt ett hus med skog bakom. Några av stolphålen grävdes ut vid förundersökningen. Röda pinnar markerar gropar för möjliga takstolpar.