Stenålder i Hallsberg – Jönköpings läns museum

Stenålder i Hallsberg

Publicerat: 24 okt, 2016

Våra arkeologer gräver i Närke

Under några vår- och sommarveckor i år undersökte arkeologer från Jönköpings läns museum fyra röjningsröseområden i Kumla och Hallsbergs kommuner i Örebro län.

Anledningen till undersökningarna var att Trafikverket planerar ny sträckning för väg 51 mellan Kvarntorpskorset i norr och Svennevad i söder. Fornlämningarna som då undersöktes var Ekeby 96?98 som ligger just söder om Kvarntorpskorset och Sköllersta 223 några kilometer längre söderut.

Förutom att undersöka röjningsrösen grävde vi med hjälp av grävmaskin bort torven inom vissa ytor för att se om det kan finnas dolda åkerstrukturer. Några sådana hittade vi inte men i en av ytorna i Sköllersta,hittade vi fynd. Det var ett trettiotal små kvartsbitar som låg samlade. Det var spännande eftersom det kanske kunde röra sig om fynd från stenåldern. Området där de hittades utgörs dessutom av naturliga sandavsättningar till skillnad från de andra grävda ytorna som domineras av morän.

Efter avslutad grävning fick vi experthjälp av fil. dr Bo Knarrström som konstaterade att kvartsbitarna är bearbetade och utgörs av redskap (skrapa) och rester efter redskapsproduktion (kärna, avslag och splitter). Förutom flinta användes kvarts för redskapstillverkning under stenåldern. Med tanke på att fynden hittades på nivån 67 meter över havet kan de vara mesolitiska, det vill säga från äldre stenåldern.

Drygt tre mil norr om vår fyndplats har drygt 7000 år gamla mesolitiska boplatser på ungefär samma nivåer undersökts tidigare. Det är alltså fullt möjligt att fynden vi hittade kan vara lika gamla. Vid den tiden låg inte platsen i Sköllersta i skogsmark som nu, utan nära en liten vik i en större havsvik som med tiden blev sjön Hjälmaren.

Det vi nu ska göra är att undersöka området runt fyndplatsen för att se om det finns mer kvarts ?och kanske även flinta ? och vilken spridning fynden har. Vi ska också ta upp större ytor runtomkring för att se om det kan finnas anläggningar och ytterligare fyndmaterial. På så vis hoppas vi få reda på vad detta varit för slags plats och hur gammal den är.

Undersökningarna kommer att pågå 25 oktober till 3 november.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog


Bilder

En avverkad vägliknande öppen yta med skog på båda sidor. Översiktsfoto från undersökningslokalen i Sköllersta.
AKTUELLT Nyhetsarkiv 2017 Nyhetsarkiv 2016 Museet ger ut en barnbok Ny bok om Göta hovrätt Stenålder i Hallsberg Förbryllande hus i Mullsjö Järnåldershus vid Kungsängen Torpet blev ett gravfält Barn blev vikingar för en dag Röjningsrösen vid Sörängen Kurs om Jönköpings historia Vi gräver i Närke Tillbaka till S:t Laurentii kapell! Vad sker kring Rosenlunds herrgård? Länsmuseet på riskkonferensen U-Score Nyhetsarkiv 2015 Nyhetsarkiv 2014 Nyhetsarkiv 2013 Nyhetsarkiv 2012 Arkeologi Byggnadsvård Kulturlandskap Kyrkans kulturarv Smultronställen Hidden gems Kulturhistorier Anlita oss inom byggnadsvård Anlita oss inom arkeologi och landskap Publikationer Projekt: Kulturarv i länet Kontaktpersoner kulturmiljö START / KULTURMILJÖ / AKTUELLT / NYHETSARKIV 2016 / STENÅLDER I HALLSBERG Stenålder i Hallsberg Våra arkeologer gräver i Närke En avverkad vägliknande öppen yta med skog på båda sidor. Översiktsfoto från undersökningslokalen i Sköllersta. Under några vår- och sommarveckor i år undersökte arkeologer från Jönköpings läns museum fyra röjningsröseområden i Kumla och Hallsbergs kommuner i Örebro län. Anledningen till undersökningarna var att Trafikverket planerar ny sträckning för väg 51 mellan Kvarntorpskorset i norr och Svennevad i söder. Fornlämningarna som då undersöktes var Ekeby 96?98 som ligger just söder om Kvarntorpskorset och Sköllersta 223 några kilometer längre söderut. Förutom att undersöka röjningsrösen grävde vi med hjälp av grävmaskin bort torven inom vissa ytor för att se om det kan finnas dolda åkerstrukturer. Några sådana hittade vi inte men i en av ytorna i Sköllersta,hittade vi fynd. Det var ett trettiotal små kvartsbitar som låg samlade. Det var spännande eftersom det kanske kunde röra sig om fynd från stenåldern. Området där de hittades utgörs dessutom av naturliga sandavsättningar till skillnad från de andra grävda ytorna som domineras av morän. Efter avslutad grävning fick vi experthjälp av fil. dr Bo Knarrström som konstaterade att kvartsbitarna är bearbetade och utgörs av redskap (skrapa) och rester efter redskapsproduktion (kärna, avslag och splitter). Förutom flinta användes kvarts för redskapstillverkning under stenåldern. Med tanke på att fynden hittades på nivån 67 meter över havet kan de vara mesolitiska, det vill säga från äldre stenåldern. Drygt tre mil norr om vår fyndplats har drygt 7000 år gamla mesolitiska boplatser på ungefär samma nivåer undersökts tidigare. Det är alltså fullt möjligt att fynden vi hittade kan vara lika gamla. Vid den tiden låg inte platsen i Sköllersta i skogsmark som nu, utan nära en liten vik i en större havsvik som med tiden blev sjön Hjälmaren. Det vi nu ska göra är att undersöka området runt fyndplatsen för att se om det finns mer kvarts –och kanske även flinta – och vilken spridning fynden har. Vi ska också ta upp större ytor runtomkring för att se om det kan finnas anläggningar och ytterligare fyndmaterial. På så vis hoppas vi få reda på vad detta varit för slags plats och hur gammal den är. Undersökningarna kommer att pågå 25 oktober till 3 november. Kontaktperson: arkeolog Kristina Jansson. Tel: 070-624 30 90. E-post: kristina.jansson@jkpglm.se Länskarta över Örebro län som visar ungefärlig plats för det aktuella undersökningsområdet.
Kvartsfyndigheten i Sköllersta i förhållande till strandlinjen 5000 f. Kr. Bakgrundskarta: SGU.