Interiör i Småland – Jönköpings läns museum
Grå vägg inomhus med fönster och utsikt mot en sjö.

Interiör i Småland

Publicerat: 2 mar, 2017

Upprustning av interiör i hus från 1600-talet

I ett hus som byggdes på 1600 talet, mitt på småländska höglandet, har vi ett spännande arbete. Huset har inte använts som bostad på mycket länge, men håller sedan några år på att rustas upp. Under många lager av tapeter ligger äldre väggbeklädnader dolda och det är dessa vi konserverar och restaurerar så att de tål att vara synliga igen. Det finns många utmaningar i att konservera ett fuktkänsligt limfärgsmåleri i vanliga fall, när det dessutom ligger på en mycket söndertrasad och lika fuktkänslig lerputs blir utmaningen ännu större.

Ettrum har istället limfärgsmålade vävspända väggar som också varit övertapetserade i flera lager.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Grå vägg inomhus med fönster och utsikt mot en sjö. En mindre kammare har vävspända väggar målade med grå limfärg. Husets ägarare är mycket måna om att patina och slitage inte försvinner. Foto Ninni Ekre efter konservering.
Vägg inomhus med trasiga tapeter i många lager. En stege framför ett fönster i mitten. Den lilla kammaren innan den gråmålade väven frilades. Foto Ninni Ekre.
Smal och hög vägg med trasiga tapeter och fläckar. De lerputsade väggarna är mycket trasiga och hölls delvis samman av tapetlagren som var klistrade ovanpå. Foto Gunnel Rosenquist före konservering.
Smal och hög vägg med sprickor och fläckar. Dekormålningen på lerputsen är sirligt utförd och sannolikt från 1700-talet. Ånnu återstår mycket arbete innan detta rum är klart.Tapeterna är bortrensade och lagning av putsen har påbörjats. Foto under konservering Gunnel Rosenquist.