Stenåldersboplats i Vättersnäs – Jönköpings läns museum
I en vy från ovan ser man den arkeologiska utgrävningen som ligger på en stor äng/slänt nära sjön Vättern.

Stenåldersboplats i Vättersnäs

Publicerat: 2 maj, 2021

Nu startar de arkeologiska undersökningarna i Kvarteret Utblicken i Vättersnäs i Jönköping. Vid förundersökningen påträffades eldstäder och gropar från bronsålder till vikingatid, men också en stenåldersboplats.

Målsättningen med den här undersökningen är att undersöka stenåldersboplatsen i första hand. Det visade sig att den slagna flintan som påträffades tidigare, kunde dateras till den äldre delen av stenåldern – utifrån slagtekniken.

Våra arkeologer hoppas nu hitta ett större analyserbart flintmaterial och förhoppningsvis spår efter själva boplatsen. Sedan tidigare finns inga boplatser från den här tiden registrerade i det södra Vätterområdet, viket gör den viktig och unik.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog

Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö