Frågelista: Livet i kristider – Jönköpings läns museum
En sparbössa i ovanlig form där en figur klädd som jägare riktar en bössa mot en trädstubbe. Sparbössan är i målad metall.

Frågelista: Livet i kristider

Publicerat: 22 feb, 2023

Just nu lever vi i en tid med levnadskostnader som stadigt stiger. Vi på Jönköpings läns museum vill dokumentera om din och andra länsinvånares vardag har påverkats – och i så fall hur?

Dela din berättelse i vår enkla digitala frågelista. Du behöver inte uppge ditt namn om du inte vill.

 

Sparbössan på bilden är av en ovanlig modell, och köptes in till museet 1960. Vill du veta mer om äldre tiders sparbössor, så berättar vår intendent Maria Ridderberg mer i filmen nedan.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Patricia Hallman
Patricia Monroy

Intendent dokumentation