Konferens i höst: Obesutten 2020 – Jönköpings läns museum
En svartvit äldre bild där en äldre dam sitter utanför en enkel stuga, intill en prydnadsrabatt.

Konferens i höst: Obesutten 2020

Publicerat: 11 feb, 2020

Obesutten 2020 är en konferens som arrangeras i Nässjö den 8-9 september. Syftet är att samla uppdragsarkeologer, forskare, beslutsfattare och andra verksamma inom kulturmiljöområdet, för att diskutera erfarenheter och resultat kring sentida lämningar kopplade till de obesuttnas liv, framför allt de som bodde i torp och backstugor.

På landsbygden var man obesutten om man inte ägde jord, utan fick ta upp ett torp eller en backstuga på en annans mark mot ersättning. I städerna växte en obesutten klass fram efter 1750 av lösarbetare, fattiga och tiggare. Andra grupper i marginalen som vi också kan räkna som obesuttna var romer och resande.

Tidigare har projektet  ?De obesuttnas arkeologi och kulturarv? genomförts, som ett led i kunskapsuppbyggnaden om sena tiders fornlämningar. Parallellt med detta har flera arkeologiska undersökningar genomförts, som bidragit till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling på området. Projektet har tydligt visat hur arkeologi kan bidra till att öka kunskapen om de obesuttnas liv, i olika sociala kontexter under perioden ca 1700 -1900.

Obesutten 2020 är ett tillfälle där vi vill sprida och diskutera metoder, frågor och resultat, samt samla erfarenheter och kunskap från olika aktörer inom uppdragsarkeologi och forskning.

Läs mer om konferensen Obesutten 2020.

Vill du hålla ett inlägg på konferensen? Välkommen att ladda upp ditt abstract senast den 15 mars 2020. Under april ges besked om ditt paper blivit antaget. Antagna föredragshållare bjuds på resa, logi och konferensavgift.

Save the date

Du som vill närvara, lyssna, lära och kommentera kan anmäla dig som deltagare. Anmälan öppnar när programmet är klart.

 

Obesutten 2020 genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Arkeologerna, Statens historiska museer, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, CRS, Karlstads Universitet samt Jönköpings läns museum, med finansiering av Riksantikvarieämbetet.

Foto överst: Charlotta Andersson, ”Dammsjölotta”, Dammsjötorp, Svenshyttan. Fotograf: Martina Kalling ca 1905. Nordiska museet, DigitaltMuseum.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Profilbild av Ådel Vestbö Franzén
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf